Факультет економiки та управлiння

Ємельяненко Лариса Михайлівна

Кафедра: Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 35 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • публічне управління та адміністрування;
 • публічний сектор національної економіки;
 • макроекономічний аналіз національної економіки;
 • форсайт в публічному управлінні та формуванні економічної політики
 • інклюзивний розвиток, соціальна та публічна політика.

Освіта:

 • доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством (дисертація на тему «Державне управління збалансуванням людського і технологічного розвитку України», Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, 2000);
 • кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика (дисертація на тему «Удосконалення управління національним ринком праці в умовах трансформації економічної системи», Київський національний економічний університет, 2013);
 • інженер-економіст за спеціальністю - Економіка та організація побутового обслуговування (Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1982).

Досвід науково-педагогічної роботи:

 • 09/2018-дотепер: професор кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • 09/2014-08/2018: професор кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • 02/2011-08/2014: доцент кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
 • 02/2009-02/2011: старший науковий співробітник відділу проблем регіональної політики та розвитку територій, сектору міжвідомчої координації та проблем соціалізації економічного розвитку територій Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України;
 • 06/2004-08/2005: заступник декана факультету бізнесу та права Хмельницького національного університету;
 • 04/2004-06/2006: в.о. декана факультету бізнесу та права Хмельницького державного університету;
 • 09/2001-04/2004: заступник декана факультету бізнесу та права по науково-методичній роботі Хмельницького державного університету;
 • 09/2000-08/2001: доцент кафедри управління трудовими ресурсами Хмельницького технологічного університету Поділля;
 • 09/1990-08/2000: асистент кафедри організації та нормування праці Хмельницького технологічного університету Поділля;
 • 08/1982-08/1989: інженер, старший інженер, молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування.

Експертна, проєктна та громадська діяльність:

 • заступник Голови Галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2020-2021);
 • член Організаційного комітету Всеукраїнського учнівського конкурсу наукових есе "Публічне управління в історії української держави" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2019-2021);
 • член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми бакалаврського рівня підготовки "Публічне управління та адміністрування" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2017, 2018);
 •  керівник проектної групи з розробки освітньо-професійної програми магістерського рівня підготовки "Управління публічним сектором економіки" (ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2018-2020);
 • учасник програми «Управління локальною економікою в умовах конфлікту» (тренінг – пілотний проект Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України та КНЕУ за участю представників Світового банку, 17.12-20.12.2018, 27.03-29.03.2019);
 • учасник програми «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (тренінг Інституту післядипломної освіти ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", квітень-червень 2019 р);
 • учасник програми «Сучасні ІКТ та їх використання в навчальному процесі економічного університету» (тренінг Інституту післядипломної освіти ДНВЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", жовтень-грудень 2018 р.)
 • учасник програми «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики НБУ» (семінар Національного банку України, листопад 2017 р., листопад 2020);
 • член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми бакалаврського рівня підготовки "Економічна аналітика", 2017);
 • учасник програми «Активні громадяни» (тренінг Британська Рада, 2016);
 • учасник програми «Організаційна поведінка»(Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, Академія викладацької майстерності, 2004);
 • учасник програми «Формування організаційно-розпорядного механізму реалізації ЗУ «Про вищу освіту» (Міжнародна академія управління персоналом, 2002).

Наукова діяльність:

 • виконавець науково-дослідних робіт у галузі знань “Публічне управління та адміністрування” з теми «Розробка фундаментальних засад інноваційного механізму модернізації публічного управління в умовах децентралізації», ДР № 0120U101666 (Національна академія державного управління при Президентові України, 2020-2021);
 • виконавець науково-дослідних робіт з теми «Модернізація державного антикризового управління національною  економікою»,  ДР № 0116U001426(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2016-2020);
 • відповідальний виконавець науково-дослідного проєкту "Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України". Номер ДР  0117U001196 (МОН України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; керівник Малий Іван Йосипович, 2017-2019);
 • виконавець науково-дослідних робіт з теми «Державне антикризове управління національною економікою»,  ДР № 0111U002616 (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-2015);
 • виконавець пілотних наукових досліджень в межах договору «Оцінка стану розробки державних соціальних стандартів і нормативів» із Громадською організацією «Рада голів державних адміністрацій» за напрямом «Державні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування» (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2015);
 • виконавець науково-дослідних робіт з теми «Формування сучасного соціального капіталу України»,  ДР № 0108U009958 (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009-2010);
 • виконавець науково-дослідних робіт з тем «Трансформація ринку праці України на етапі переходу до постіндустріального суспільства»,  ДР № 0106U005192 (39); 0106U005260(48) (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2005-2010);
 • виконавець науково-дослідних робіт з теми «Державне регулювання соціально-економічного розвитку України та її регіонів в умовах фінансово-економічної нестабільності»,  ДР № 0109U006450 (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009-2010);
 • виконавець науково-дослідних робіт з теми «Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку України»,  ДР № 0109U006450) (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2007-2008);

Авторські свідоцтва:

 • Літературний письмовий твір наукового характеру «Методологія та практика оцінювання системи соціального захисту населення в Україні» / Л. М. Ємельяненко, Н. В. Федірко, В. І. Москвіна ; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 30.07.2019. № 91043.
 • Твір наукового характеру “Імплементація концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості” / Л.М. Ємельяненко, І.Й. Малий, К.В. Дзензелюк. - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. - 11.05. 2019. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права №88559.
 • Твір наукового характеру “Впровадження публічної політики розвитку інклюзивного ринку праці в Україні” / Л.М. Ємельяненко, К.В. Дзензелюк. - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. - 11.05. 2019. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права №88561.
 • Твір наукового характеру «Публічні фінанси України у забезпеченні стабільності публічного сектору економіки» / Л.М. Ємельяненко, Н.В. Федірко; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 04.02.2019. № 85280.
 • Науковий твір «Оцінка стабільності публічного сектору національної економіки» / Л.М. Ємельяненко, Н.В. Федірко, І.Ф. Радіонова; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 31.01.2019. № 85123.
 • Науковий твір «Наукастинг у регіональній економічній політиці» / Л.М. Ємельяненко, В.В. Москаленко; Державна служба інтелектуальної власності України 20.09.2016. – N№ 67882 .

Навчально-методичні розробки:

 • Макроекономічна політика: Навч. посібник / Кол. авт. за ред. І.Й. Малого. Укладачі: Малий І., Ємельяненко Л.М., Жданов В.І., Кульбачний С.В. та ін. – К.: КНЕУ, 2013. – 436 с.
 • 3. Макроекономіка: базовий електронний курс лекцій. [Електронний ресурс] / Укладачі: Малий І., Радіонова І.Ф., Куценко Т.Ф., Федірко Н.В., Ємельяненко Л.М., Усик В.І., Жданов В.І., Костенок Я.О., Єфремов Д.П. - К.: КНЕУ, 2017. - 200 с.

Навчальні дисципліни:

 • "Соціально-економічне прогнозування та програмування" (бакалаврський рівень)
 • "Макроекономічне прогнозування та планування" (бакалаврський рівень),
 • "Управління конфліктами в публічній службі" (бакалаврський рівень),
 • "Комунікації в публічному управлінні" (бакалаврський рівень),
 • "Політика інклюзивного розвитку" (бакалаврський рівень),
 • "Публічне управління соціальною сферою" (магістерський рівень),
 • "Прогнозування та програмування в публічному секторі економіки" (магістерський рівень),
 • "Проєктування (прогнозування) та планування територіальних громад" (магістерський рівень),
 • "Прогнозування та стратегічне планування територій" (освітньо-науковий рівень).

 

Профіль Google Академія Ємельяненко Лариса Михайлівна.

Профіль ORCID Larysa Yemelianenko.

Профіль ResearcherID Larysa Yemelianenko.