Факультет економiки та управлiння

Паздрій Віталій Ярославович

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 8 років
Біографія:

Google Schoolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mwsXmQUAAAAJ&hl=uk

ResearcherID: G-2430-2019

ORCID:  0000-0001-5713-282X

У 2009 році здобув ступені бакалавра і магістра з економіки підприємства, програма «Стратегічний менеджмент», отриманий у 2009 році у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

У 2009―2012 навчався на аспірантурі на кафедрі стратегії підприємств у ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана".

У 2014 році закінчив магістратуру за спеціальністю «Публічне адміністрування», денна форма навчання (Національна академія державного управління при Президентові України).

У 2016 році здобув ступінь кандидата економічних наук, захистивши дисертаціюза темою: «Управління проактивною поведінкою підприємства», спеціальність 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами діяльності) по кафедрі кафедра стратегії підприємств (сучасна кафедра стратегія бізнесу)

Член проектної групи розробки освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Підприємництво.

Викладає дисципліни: "Стратегія підприємств", "Соціальне підприємнцитво", "Корпоративне підприємництво", "Вступ до спеціальності" для ОПП "Підприємництво"і ОПП "Економіка підприємства".

Викладав раніше "Мікроекономіка", "Управління витратами", "Комплексний тренінг", виробнича практика на бакалавраті

Загалом у науковому і творчому доробку 69 публікацій: наукових статтей, монографій, тез на конференції

Голова організаційного комітету щорічного Всеукраїнського бізнес-турніру "Стратегія фірми"