Факультет економiки та управлiння

Малярчук Ольга Георгіївна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 8 років
Біографія:

Освіта 

2008 р. – закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима гетьмана»за спеціальністю "Економіка підприємства" (диплом магістра КВ №35217363). 

2015 р. - захист кандидатської дисертації на тему „Формування та розвиток динамічних здатностей підприємства” (диплом ДК №030602). 

Працює у КНЕУ з 2011року.

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни:  "Управління витратами" (укр. та англ. мовами) (бакалавр), „Планування та контроль на підприємстві” (бакалавр), «Економічне управління підприємством» (магістр); "Корпоративне підприємництво» (магістр), Бюджетування (бакалавр), Лідерство та партнерство в бізнесі (англ.мовою).

Організаційна робота

2016 - 2018 н.р. - відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка підприємства».

2015 - 2018 рр. - куратор студентів 1-го курсу денної форми навчання факультету економіки та управління спец. «Економіка підприємства» та «Підприємництво»

з 2017 р. - координатор підготовки дипломних робіт від кафедри стратегії підприємств (бізнесу) для щорічного Всеукраїнського конкурсу  студентських дипломних  робіт з спец. «Економіка»  та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Публікації

Автор 3 монографій (у співавторстві), 1 навчально-методичного видання (у співавторстві), 11наукових статей. 

Підвищення кваліфікації:

1.Інститут підвищення кваліфікації, свідоцтво про підвищення кваліфікації (свідоцтво12СПВ 006517) «Технології інноваційного навчання в економічному університеті» (05.11.13 – 28.03.14 р.)

2.  Training Workshop on Financial Analysis of Investment Project Scenarioswith Application of COMFAR III Expert software (Beginners Level) organized by the United Nations Industrial Development Organization, 2017(Kiev, Ukraine);

3. Університет Кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава, Польща), тема: «Польсько-український освітній семінар», 2017