Факультет економiки та управлiння

Махова Галина Вікторівна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

 2003 - закінчила факультет економіки та управління Київського національного економічного університету за спеціальністю "Економіка підприємства"  

2009 - захист кандидатської дисертації на тему  "Формування та функціонування стратегічних альчнсів підприємств в Україні: теоретико-методичні аспекти"  - спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 

2012 - вчене звання доцента. 

Працює в КНЕУ з 2003 р.

Член проектної групи розробки освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація – Підприємництво. 

Організаційна робота: 

З 2013 Секретар Інституту управлінського консультування КНЕУ

З 2013 року координатор Асоціації випускників ФЕтаУ

Викладацька діяльність: 

Навчальні дисципліни

бакалаврський рівень - "Проектний аналіз", "Лідерство та партнерство в бізнесі"

магістерський рівень - "Стратегічне партнерство в бізнесі", "Управління інтелектуальною власністю" 

 

З 2014  року - викладання англійською мовою 

 

В 2018 році по програмі академічної мобільності викладала у Економічні академії імені Д.А.Ценова (м.Свіштов, Болгарія) 

Навчально-методичні посібникі/посібникі для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, практикуми/методичні вказівки/рекомендації:

  1. Дистанційний курс дисципліни «Стратегічне партнество в бізнесі» на платформі Moodle
  2. Гребешкова О.М. Стартегічні партнерства підприємства: навч. посіб. / О.М. Гребешкова, Г.В.Махова  - К.: КНЕУ, 2012. - 405 с. 

Наукова діяльність: 

Виступала офіційним опонентом на захисті дисертації  Ус Марини Ігорівни на тему «Формування підприємством ефективних партнерських відносин», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємства (за видами економічної діяльності),  спеціалізована  вчена рада Д 64.055.01  Харківського національного  економічного університету  імені Семена Кузнеця 

Публікації:

автор більше 20 наукових статей, 5 монографій (у співавторстві), 5 навчально-методичних видань.

ПІдвищення кваліфікації:

1. Інститут англомовних програм ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана», сертифікат № 016-14 про проходження курсу поглибленого вивчення англійської мови та підвищення кваліфікації,   03.02.14 – 30.06.14

2. Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 132860 «Сучасні ІКТ у навчальному  процесі економічного університету»,  01.12.15 – 23.04.16 р.  

3.  Академічне товариство імені М.Балудянського, Факультет наук Університету Павла Йозефа Шафарика (м.Кошице, Словаччина), сертифікат №033/2017 про підвищення кваліфікації в європейських університетах (Словакія-Угорщина-Австрія) “Інновації у вищій освіті: глобальні тренди та регіональний досвід»

Academic society of Michal Baludansky,Faculty of Science of Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Certificate №033/2017 of Advanced Training in European Universities of Slovakia-Hungary-Austria “Innovations in Higher Education: Global Trends and Regional Experience” 27.03.17 – 1.04.17  р.

4. Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», за програмою "ІТ-платформа освітньої діяльності викладача", 4.02.2019 - 29.03.2019, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СС 02070884/068914-19

5. Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»свідоцтво про підвищення кваліфікації  за програмою "Дистанційні технології в освітньому просторі університету" 18.03-2019 - 17.05.2019, свідоцвто про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/069146-19

6. Науково-освітній центр інтенсивного навчання іноземних та української мови як іноземної мов "Інтенсив" ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", сертифікат № 194 выд 31.10.2019 щодо рівня володіння англійською мовою В2 за шкалою CEFR 

7.   Е-learning академія Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO). 
Навчальні курси (мова навчання - англійська):
  • 02.08 - 14.09.2019:  "Основи інтелектуальної власності" 
  • 12.09 - 28.12.2019: "Патенти"
  • 25.09 - 21.12.2019: "Патентний пошук"
Сертифікований фахівець з питань патентного пошуку та патентних баз даних. 
 
Учасник проекту TISC KNEU