Факультет економiки та управлiння

Євдокимова Ніна Миколаївна

Кафедра: Кафедра економічної теорії
Посада: професор кафедри економічної теорії
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 34 роки
Біографія:

Професор Євдокимова Н.М.  - провідний фахівець у сфері економічного управління підприємством, керівник магістерської програми “Бізнес-аналітика” (друга вища освіта, Інститут бізнес-освіти КНЕУ), керівник кафедральної секції наукових досліджень та методичної роботи за напрямом “Мікроекономіка”. Працювала заступником завідуючого кафедри економіки підприємств з навчально-методичної роботи, проректором з навчально-методичної роботи ВНЗ «Національна академія управління», заступником декана факультету економіки та управління ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

Автор та співавтор  понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. є співавтором галузевих стандартів вищої освіти у галузі знань «Економіка і підприємництво»,  монографій  “Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів”,  “Стратегічне управління знаннями підприємства”, “Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу”(у співавторстві),  підручника “Мікроекономіка”  з грифом МОН України ( у співавторстві), навчальних посібників з грифом МОН України  (“Економічне управління підприємством”, навчально-методичні посібники для самост. вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”, “Економічна діагностика” (у співавторстві) та інші), понад 50 наукових статей у фахових виданнях.

Під науковим керівництвом Євдокимової Н.М.  підготовлено та захищено 2 кандидатських дисертації за фахом “Економіка та управління підприємствами”.

Євдокимова Н.М. здійснює активну науково-організаційну роботу: є членом Вченої ради факультету економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,  членом редколегії наукового збірника “Стратегія економічного розвитку України”. Має почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ імені Вадима Гетьмана».