Факультет економiки та управлiння

Батенко Людмила Павлівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: професор кафедри менеджменту
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

 Сфера професійних інтересів: проектний менеджмент, операційний менеджмент, стратегічний менеджмент, контролінг

Освіта:  1980 р. - закінчила інженерно-економічний факультет Київського технологічного інституту легкої промисловості (диплом з відзнакою) 

1984 р. - захистила кандидатську дисертацію в Київському інституті народного господарства імені Д.С.Коротченка 

1996 р. - Диплом Європейського фонду розвитку менеджменту (efmd), Брюссель 

1998 р. - Диплом магістра бізнес - освіти університету економіки і права Екс-Марсель, Франція   

2003 р. - Сертифікований менеджер та аудитор систем якості Німецької та Європейської асоціацій якості (EOQ, DGQ, ТЮФ Рейнланд ИнтерСерт ГмбХ) 

2003 р. - Сертифікований тренер німецької організації REFA 

Кандидатська дисертація "Вдосконалення внутрішньовиробничого госпрозрахунку на підприємствах шкіряної промисловості УРСР", 1984 р., Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка

Входить до складу Вченої ради факультету економіки та управління "КНЕУ імені Вадима Гетьмана”.

Досвід викладацької та практичної роботи:

стаж роботи понад 35 років. 

Директор Центру продуктивності Міжнародного інституту бізнесу (Україна), керівник програм, корпоративних тренінгів і консалтингових проектів у сфері проектного менеджменту і управління виробництвом (управління витратами, організація й нормування праці, оптимізація бізнес-процесів і чисельності персоналу) в Україні, Білорусії, Німеччині. Керівник і учасник консалтингових проектів  для таких компаній, як "Сан-Інбев Україна"(пивзаводи "Чернігівський", "Рогань", "Янтар"), "Оболонь",  "Фокстрот", "Фармак", "Дарниця",  "Леоні", "Ядзаки", "Запорізький трансформаторний завод" , "Нова пошта", "Мафія", "Comfy", "Eva", "Еко-маркет" тощо.

Викладання у закордонних вищіх навчальних закладах:

2014-2020 - курс "Управління міжнародними проектами" (Університет прикладних наук, Відень, Австрія) 

2017 - курс "Управління міжнародними проектами", Катовицький економічний університет, Польща

2018 - курс "Управління міжнародними проектами" Університет прикладних наук, Брюль, Німеччина

Заступник Голови комісії НМК МОН 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Співавтор  підручників, навчальних посібників, практикумів: "Мікроекономіка", "Управління проектами", "Проектий менеджмент: просто про складне", "Основи бюджетування", "Планування і контроль діяльності підриємства", "Економічне управління підприємством", "Проєктний менеджмент"

Викладання англійською мовою: курс "Проектний менеджмент" на програмах МВА , "Бізнес-економіка" (магістерський рівень підготовки). 

Керівництво науковою роботою студентів: Диплом І ступеня за наукову роботу Склярової В. «Зрілість управління проектами в малому бізнесі: теоретичні та прикладні аспекти» (2019 р.) 

Робота у складі організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом "Управління проектами і програмами (2018-2019 р.р) 

Керівництво аспірантами:

Під керівництвом Батенко Л.П. захищено 5 кандидатських дисертацій.

1. Галушко Ольга Сергіївна «Управління потоком створення цінності в межах операційної системи компанії (за матеріалами кондитерських підприємств)», дата захисту 02.12.2010 р.

2. Тупкало Сергій Віталійович «Процесно-орієнтоване управління підприємством: бізнес-цільовий підхід», дата захисту 16.01.2013 р. 

3. Скитьова Ганна Сергіївна «Стратегічне управління холдинговими компаніями: проектно-орієнтований підхід (за матеріалами підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій України)», дата захисту 10 квітня 2013 р.

4. Кубарєва Ірина Володимирівна «Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України)», дата захисту 08.04.2015 р. 

5. Лєзіна Анастасія Воодимирівна "Управління цінністю проектів" , дата захисту 31.10.2018 р. 

Керівник наукових досліджень по програмі PhD аспірантів Зеленіна Ю.М., Онащенка Д.В.

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента: 

Офіційний опонент по кандидатській дисертації Зайцевої Анни Вікторівни на тему «Управління доданою вартістю на підприємстві(за матеріаламимолокопереробних підприємств)», спец. 08.00.04, захист відбувся 7.10. 2010 р. в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана 

Офіційний опонент по кандидатській дисертації Григораш Ірини Олександрівни на тему «Формування та розвиток системи управління підприємством на засадах контролінгу», спец. 08.00.04, захист відбувся 16.05.2012 р. .в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Заступник голови підкомісії Науково-методичної ради з вищої освіти МОН по спец.076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

Нагороди:

Подяка Київської державної адміністрації, за досягнення визначних успіхів у науковій  роботі та високої майстерності у професійній діяльності (2001 р.) 

Подяка МОН України (2016 р.)

Почесне звання “Заслужений працівник КНЕУ імені Вадима Гетьмана”. 

Підвищення кваліфікації, стажування 

 2017 р. – Стажування з питань японських методів управління виробництвом (Японія)

 2014 р. – Навчання на програмі з ощадливого виробництва (Кайдзен-клуб, Київ) 

 2009 р. – Навчання у Міжнародній академії викладачів з менеджменту (Блед, Словенія) 

 2007 р. – Стажування з питань управління проектами,  Коледж МакЮена, Едмонтон, Канада 

 2004 р. - Стажування з питань управління проектами і операційного менеджменту в Kellogg School of Management (Чикаго, США)

 2002-2003р. - Сертифікаційна проограма REFA – тренер з питань організації виробництва і нормування праці, Київ – Дармштадт (Німеччина)

 2001-2003 р. – Участь у багатомодульній програмі з контролінгу Академії контролерів, м. Мюнхен, Німеччина 1999-2001 - Участь у спільному досідницькому проекті  з London Business School (Великобританія). 

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222142460&eid=2-s2.0-85101628210

Researcher ID https://scholar.google.ru/citations?user=LOGa38sAAAAJ&hl=ru    

ORCID https://orcid.org/0000-0003-0126-609X

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222142460&eid=2-s2.0-85101628210