Факультет економiки та управлiння

Банщиков Петро Гаврилович

Кафедра: Кафедра стратегії бізнесу
Посада: професор, директор навчально-тренінгового центру економіки та управління підприємствами
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 34 роки
Біографія:

Доцент Банщиков П. Г. створив та очолив на факультеті економіки та управлінні навчально-тренінговий центр економіки та управління підприємством (КНЕУ), є керівником кафедральної секції наукових досліджень та методичної роботи за напрямом економічного управління підприємством.

Викладає на кафедрі стратегії підприємств дисципліни, комплексний тренінг «Управління бізнес-процесами підприємства», “Тренінг-курс з формування та використання інформаційно-аналітичної бази підприємства в системі 1С:УНФ”, керує виробничою практикою студентів.

За період роботи в КНЕУ розробив навчальні програми з дисциплін  «Комплексний тренінг», «Управління бізнес-процесами підприємства», "Тренінг-курс з формування та використання інформаційно-аналітичної бази підприємства в системі 1С: УНФ" та ін.

Має більше 40 наукових  та науково-методичних публікацій, у тому числі  підручник “Мікроекономіка” (у співавторстві)  з грифом МОН України , навчальні посібники з грифом МОН України  “Управління бізнес процесами підприємства. Комплексний тренінг”, “Практикум з мікроекономіки” ( у співавторстві) та інші, наукові статті у фахових виданнях. Автор 2 свідоцтв інтелектуальної власності на комп'ютерну програму «Бізнес-сімуляціяVial+” та твір наукового характеру “Методика проведення тренінгу “Формування і використання інформаційної бази даних в 1С: УНФ”.

Під науковим керівництвом Банщикова П.Г.  підготовленo та захищенo 3 кандидатські дисертації за фахом “Економіка та управління підприємствами”. Має почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ імені Вадима Гетьмана».