Факультет економiки та управлiння

VІ студентська наукова Інтернет-конференція «СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ПОГЛЯД НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЕКОНОМІСТІВ»06 Листопада 2017р.

 ШАНОВНІСТУДЕНТИ!

5-7грудня 2017 року

кафедра стратегії підприємств проводить

VІ студентську наукову Інтернет-конференцію

«СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА:ПОГЛЯД НОВОЇГЕНЕРАЦІЇЕКОНОМІСТІВ»

 

Метою Інтернет-конференції є обговорення актуальних проблем стратегічного управління та розвитку бізнесу в контексті сучасних глобальних соціально-економічних трендів.

Відповідно,під час роботи Інтернет-конференції результати досліджень студентів будуть оприлюднені за такими секціями:

 Секція    1.    «Зовнішні контексти стратегії підприємства: конкуренція, інновації, розвиток»(модератор секції:Гаращенко Н.М.,к.е.н.,доцент).

Секція    2.    «Аналітика та інструментарій стратегічного управління» (модератор секції:Лозовик Ю.М.,к.е.н.,доцент).

Секція 3. «Проектний підхід в розробці та реалізації стратегії підприємства» (модератор секції: Скитьова Г.С., к.е.н., доцент)

Секція 4.      «Стратегічне управління та корпоративне підприємництво»(модератор секції:Прохорова Є.В.,к.е.н.,доцент).

 Секція    5.   «Прикладні інструменти менеджменту підприємницької діяльності» (модератор секції: Кужель В.М., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств).

Секція 6. «Макроекономічні фактори формування сприятливого бізнес-середовища» (модератор секції Федірко Н.В, к.е.н., доцент кафедри макроекономіки та державного управління)

Робочі мови конференції:українська, російська, англійська.