Факультет економiки та управлiння

Наукова робота

Важливим напрямком діяльності кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів є наукова діяльність. Її роль визначається тим, що в умовах швидкого морального старіння інформації розвиток вищої освіти і підготовка висококваліфікованих кадрів неможливі без здійснення викладачами власних науково-дослідних робіт. 
 

Кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів займає провідні позиції у науково-дослідній роботі в університеті. Згідно з планом науково-дослідної роботи кафедра нині працює над темою “Сучасне постіндустріальне суспільство та шляхи його формуваня в Україні”. Науковий керівник теми: проф. Савчук В.С.

Об`єктом дослідження є процес трансформації економічної системи України в напрямі побудови сучасного постіндустріального суспільства.

В розробці теми приймали участь всі викладачі, докторанти, аспіранти та здобувачі кафедри.

Перелік напрямків наукової діяльності

За результатами наукових досліджень викладачами, докторантам та здобувачами кафедри починаючи з 1985 р. років опубліковані такі монографії та інші дослідження:

В.Савчук, Д.Лукяненко, В.Чужиков, М.Вожняк Конвергенція економічних моделей Польщі та України //Секторальні пріоритети соціально-економічної конвергенції – К.: КНЕУ, 2010. – 719 с. (частка авторів кафедри – 1,5 д.а.)

Ю.К.Зайцев, В.Ф.Беседін, А.С.Музиченко Економіка України: глобальні виклики і національні перспективи – К.: НДЕІ, 2009. – 492 с. (частка авторів кафедри – 0,7 д.а.)

Студінський В.А. У просторі часу. –  Малин: ПП «НДНЦ «ПринцепС» 2009.

Смагін В.Л. “Формування та розвиток фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки” – К.: КНЕУ, 2008. – 232 с.

Шкурупій О.В. Інтелектуальний капітал у трансформаційній економіці - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008 - 268 с. (10 д.а.)

Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований Под ред. д-ра экон. наук А.А.Гриценко. – Х.: Форт, 2008 – 928 с. // Малый И.И. Институционализация системы распределения в трансформационной экономике.

Студінський В.А. “Управління твердими побутовими відходами в містах України”. – К.: Видавництво “КІМО”, 2006 . – 152 с.

Малий І.Й., Диба М.І., Галабурда М.К. «Держава і ринок: філософія взаємодії». — К.: КНЕУ, 2005. — 358 с.

Якубенко В.Д. “Базисні інститути у трансформаційній економіці”. – К.: КНЕУ, 2004 – 252 с.

Кривенко К.Т. «Теорія вартості і мінової вартості». К.: КНЕУ, 2004. — 226 с.

Студінський В.А. “Паперова промисловість в Україні: ХVI-ХХ століття”. – Житомир: Видавництво “Волинь”, 2004. – 268 с.

В.С.Савчук, Л.Л.Антонюк, А.М.Поручник. «Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації». К.: КНЕУ, 2003. — 394 с.

Зайцев Ю.К. «Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства». К.: КНЕУ, 2002. — 188 с.

Хорошковський В.І. “Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: еволюція, теорія, практика”. – К.: Інформаційно-видавничий центр “Інтелект”, 2002. – 428 с.

Ксьонзенко В. “Україна і “каспійська нафта”: політико-економічний аспект” – К.: Інформаційно-видавничий центр “Інтелект”, 2001. – 192 с.

Зайцев Ю. К. «Системна парадигма та аналіз соціального ринкового господарства». Чернівці: Золоті литаври, 2000. — 288 с.

Малий І.Й. «Теорія розподілу суспільного продукту». — К.: КНЕУ, 2000. — 248 с.

В.С.Савчук, К.Т.Кривенко, А.Е.Фукс, І.Й.Малий «Економічна енциклопедія». К.: Академія, 2000. — 864 с. Економічна енциклопедія: у 3-х томах. Т.1. (Відп. ред. С.В.Мочерний)

Малий І.Й. «Іноземні інвестиції» / Наукова доповідь. — К.: НДФІ, 1999. — 42 с.

Мельник О.М. «Інфляція: теорія і практика регулювання». — К.: Т-во «Знання»; КОО, 1999. — 291 с.

Фукс А.Е. «Амортизація і оновлення основного капіталу: теорія і практика». — К.: КДЕУ, 1996. — 240 с.

Поручник А.М. «Интеграция Украины в мировое хозяйство». К.: КГЭУ, 1994. — 129 с.

Кривенко К.Т. «Рентабельність в механізмі соціологічного відтворення (політекономічний аналіз)». К.: Либідь, 1990. — 150 с.

«Политико-экономические проблемы совершенствования хозяйственного механизма» Под редакцией: Е. И. Дунаева. .— М.: Высш. школа. — 1988. — 248 с.
Среди членов авторского коллектива такие преподаватели кафедры: К.Т. Кривенко

«Политико-экономические проблемы совершенствования хозяйственного механизма». — М.: Высш. школа. — 1988. — 248 с.

Савчук В.С. «Империализм — развивающиеся страны: кризис мирохозяйственных отношений». — К.: «Вища школа», 1986. — 275 с.
Ця монографія була відзначена І-ою премією на Республіканському конкурсі науково-дослідних робіт з суспільних наук 1984-87 рр. , що проводив Мінвуз України.

«Социально-экономическая сущность общенародного хозяйственного механизма». Под редакцией: В. П. Корниенко и Л. Г. Андреева. -К.: Вища школа, 1985. — 343 с.

Среди членов авторского коллектива такие преподаватели кафедры: В.П.Корниенко, Л.Г.Андреев, К.Т.Кривенко, А.Э.Фукс, Л.Д.Тимошевская, Л.П.Филлипович, Т.П.Маляренко.

Остання редакція: 26.06.17