Факультет економiки та управлiння

Інноваційна діяльність

Наукові заходи кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів

Назва заходу

Місце та термін проведення

1

Міжнародна науково-практична конференція «Еволюція економічного розвитку та економічних теорій»

26-27 квітня 2000 р.
м. Київ, Україна

2

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної економіки і інституціональна теорія»

14-15 жовтня 2010 р.
м. Київ, Україна

3

Міжнародна науково-практична конференція «Методологічні проблеми сучасної політичної економії»

12–13 жовтня 2011 р.
м. Київ, Україна

Міжнародна співпраця кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів

Міжвузівське співробітництво із зарубіжними ВНЗ-партнерами здійснюється переважно у формі спільного проведення міжнародних науково-практичних конференцій, участь у міжнародних обмінах та стажуваннях окремих викладачів кафедри.

У роботі конференцій 2009 - 2013 р. взяли участь представники 9 зарубіжних навчальних закладів з 5 країн (Німеччина, Польща, Латвія, Білорусь, Росія).
У 2011-2013 рр. зав. кафедри політекономії проф.. Савчук В.С., проф. Студінський у складі делегацій представників  університету та інших інституцій відвідала вищі навчальні заклади Німеччини, Росії, Польщі.

Доцент Хохич Д.Г., проф..Студінський, проф..Мельник О.М. та ін. взяли участь у міжнародних науково-практичних конференціях у Білоруському державному економічному університеті, Далекосхідному університеті (м. Владивосток), Челябінському державному педагогічному університеті та ін..

Професор Зайцев Ю.К. у 2012 році взяв участь у роботі першого міжнародного конгресу Асоціації політекономів країн СНД та Балтії в Інституті Економії Російської Академії Наук.

Доцент кафедри Тищенко М.П. проходила стажування в університетах та наукових установах:

Лютий’12 р. пройшла курс «Якісні методи дослідження: новітній напрям розвитку» Центрального Європейського Університету (Угорщина)
Вересень’11 конгрес для дослідників (Литва)
Липень’11 літня школа Бергенського університету «Глобальні виклики в світі» (Норвегія)
Червень’11 літня школа з антикорупційних механізмів, Transparency International на базі університету Миколи Ромериса (Литва)
Січень’11 навчальна поїздка в Норвезький інститут міських і регіональних досліджень (NIBR)
Серпень’10 літня школа в Технологічному університеті (м.Карлскрона, Швеція) за темою «Сталий розвиток»
Червень-липень’10 літня школа з економіки та лінгвістики в Університеті Софі-Антиполіс (Ніцца,Франція)
Жовтень’09 стажування в Центральному Європейському Університеті за темою «Викладацькі методології» (Будапешт, Угорщина)

Специфіка роботи теоретичної кафедри, пов’язана з тим, що її результати прикладного характеру знаходять застосування, в першу чергу, в сфері формування державної та регіональної економічної політики. Це відображається, зокрема, в переважанні державних установ та політичних партій серед партнерів (споживачів та замовників) результатів науково-прикладної роботи кафедри).

Проте, певною мірою, інструментарій економічної теорії дозволяє оптимізувати параметри діяльності суб’єктів бізнес середовища, відповідно з специфічними сучасними формами прояву вимог економічних закономірностей. Деякі результати співробітництва кафедри з партнерами з бізнес сфери наведені в додатку.

Додаток

Наукове партнерство кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів з організаціями сфери бізнесу

Організація партнер (місце розташування)

Форма співробітництва

1

«Уманський завод «Мегомметр», Умань

Апробація результатів наукових досліджень аспірантів

(Поворознюк Інна Миколаївна «Оплата праці в трансформаційній економіці постсоціалістичних країн», захищена 13 вересня 2012р. Результати дисертації (зокрема щодо теоретичних засад розподілу витрат роботодавців на робочу силу між елементами оплати праці) використовувались при розробці програм участі роботодавця у фінансуванні підвищення кваліфікації працівників, в процесі встановлення раціональних співвідношень між постійною і змінною частинами заробітної плати» (довідка № 197/01-27 від 30.03.2012р.)

2

ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Апробація результатів наукових досліджень аспірантів

Бережна Ілона Юріївна «Формування інвестиційного потенціалу в трансформаційній економіці (інституціональний підхід)» захищена 8 грудня 2011р. Результати дисертації (зокрема щодо чинників формування інвестиційного клімату) використовуються при розробці напрямів інвестиційної політики в умовах виходу підприємства на зовнішні ринки (Довідка № 02-1/34 від 16.05.2011).

3

ТОВ «Інтер-бізнес», Кривий Ріг

Апробація результатів наукових досліджень аспірантів

Також результати дисертації (зокрема щодо інституціональних умов оптимізації інвестиційного потенціалу) використовуються для розробки стратегічної програми та концепції розвитку підприємства на інноваційних засадах (довідка № 269/1-11 від 24.05.2011р.).

4

Полтавського обласного відділення асоціації фахівців з нерухомості України

Апробація результатів наукових досліджень аспірантів

Білоброва Тетяна Олександрівна «Циклічність розвитку ринків нерухомості: закономірності та особливості».

Висновки та рекомендації щодо покращення якості моніторингу ринку нерухомості України та щодо організації роботи посередників на ринку нерухомості (Довідка № 52 від 16.08.2010р.)

5

ТОВ «Міське агентство «Полтавська нерухомість»

Апробація результатів наукових досліджень аспірантів

Запропоновані в роботі рекомендації щодо вдосконалення функціонування агентств нерухомості в сучасних умовах (Довідка №318 від 12.08.2010р.).

6.

ТОВ «Центр економічної освіти» м. Рівне,

Апробація результатів наукових досліджень аспірантів

Бронська Аліса Миколаївна «Освіта як інституційний чинник інноваційного розвитку». Результати дисертації використовувались для обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (довідка № 14 від 12.05.2009р.).

7

ПП «Інвест-маркетинг груп»

Апробація результатів наукових досліджень аспірантів

Міщук Ольга Віталіївна «Економічне зростання та джерела його фінансового забезпечення в умовах формування інноваційної економіки». Результати дисертації були використані для розробки концепції інвестиційно-інноваційної діяльності на регіональному рівні (довідка № 14 від 16.01.2010р.)

Кафедра політичної економії є місцевим осередком Всеукраїнської громадської організації  “Всеукраїнська асоціація політичної  економії”.

ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ КАФЕДРИ З АСПІРАНТАМИ Й ДОКТОРАНТАМИ.

Вагомим напрямом наукової роботи кафедри є керівництво дослідженнями здобувачів й аспірантів, узгодження напрямів і підходів їх розробок із методологічними принципами, що розробляються професорським складом кафедри, формування цілісних, комплексних напрямів досліджень, що мають стати основою формування сучасних наукових шкіл.

Протягом 2008р. над докторськими дисертаціями працювали к.е.н., доц. Смагін В.Л., докторант: Галабурда М.К., здобувач: Шкурупій О.В.
Працювали над кандидатськими дисертаціями асистенти: Верба Д.В. та Горнічар М.М. Аспіранти: Рибчак О.С., Ніколаєв Є.Б., Рудий В.І., Бебело С.А., Савицька С.О., Яременко М.О.,  Петрик Я.В., Бронська О.М., Гаєвський А.М., Шевченко О.С., Дяченко Ю.Ю., Данильчук І.В., Степаненко-Рудь В.В., Матвійчук О.А., Лоза М.С., Дмитруха М.В., Ткаченко О.А., Ревуцька А.О., Мітяй О.В., Москаленко А.В., Почєва Н.О., Станчук С.П., Підлісний Є.В., Лавринчук О.Ю., Шевчук В.О., Рибчак Р.І., Бережна І.Ю., Матусевич К.М., Пацалюк І.О., Гуровська Т.В., Кривоцюк Є.С., Дорошко О.С., Іваненко С.С., Комар Т.В., Здір В.А.

Здобувачі: Буяло К.М., Коляда О.В., Дуброва Л.М., Мішин Ю.Р., Юрченко К.О., Батракова О.А., Морущак В.М., Мустафін В.І., Онищенко В.Є., Яловий К.В.

У 2008 р. захистили кандидатські дисертації аспіранти кафедри: Коваленко М.О., Єфремов Д.П., Сагайдак М.П., Морозов Д.М., Грецька В.А.

Крім того, у 2008 р. кафедра розглянула та рекомендувала до захисту кандидатську дисертацію аспіранта Хохича Д.Г.

Протягом 2009р.  над докторськими дисертаціями працювали здобувач, к.е.н., доц. Смагін В.Л. та докторант: к.е.н, доц. Галабурда М.К.

Роботу над над кандидатськими дисертаціями вели асистенти кафедри: Гужеля Л.М., Горнічар М.М., Назарова М.Ю. та низка аспірантів.

Зокрема, аспіранти денної форми навчання:

1 рік: Зарва О.О., Костючик О.В.
2 рік: Орешняк В.Л., Кулага А.Ю., Лебедєва Л.В., Черкасов С.С.
 3 рік: Матусевич К.М., Бережна І.Ю., Дорошко О.О., Удовенко І.О., Гуровська Т.В.
 Аспіранти заочної форми навчання:
1 рік: Белоус М.О., Кушнір О.І.
2 рік: Литвин О.В., Горюнова К.С.
3 рік: Іваненко С.С., Комар Т.В., Здір В.А.
4 рік: Лавринчук О.Ю., Шевчук В.О., Підлісний Є.В., Станчук С.П., Москаленко О.М,. Рибчак О.С.

Також над дисертаціями працювали такі здобувачі:

1 рік: Сафонова В.Є., Піскун М.В., Назарова М.Ю.
2 рік: Галабурда М.К.
3 рік: Мустафін В.І., Яловий К.В., Онищук В.Є., Гужеля Л.М.

У 2009 р. захистила докторську дисертацію здобувач кафедри Шкурупій О.В.

У 2009 р. захистили кандидатські дисертації асистент кафедри Хохич Д.Г. та аспіранти кафедри: Шевченко О.С., Москаленко А.В., Кірдан О.П.

Також кафедрою були розглянуті дисертації таких здобувачів з інших вузів: Загурський О.М., Манжура О.В., Луцик Ю.О.

Окрім названих вище кандидатських дисертацій у 2009 р. на своїх засіданнях кафедра розглянула та рекомендувала до захисту також кандидатські дисертації таких аспірантів кафедри як Дяченко Ю.Ю., Бронська О.М., Савицька С.А., Тищенко М.П.

Протягом 2010р. працювали над докторськими дисертаціями докторанти Галабурда М.К. і Кирилюк Є.М., здобувач Сафонова В.Є.

Над кандидатськими дисертаціями працювали асистенти кафедри: Гужеля Л.М., Горнічар М.М., Назарова М.Ю та аспіранти. Зокрема, аспіранти денної форми навчання:

1 рік: Король І.В., Якименко І.В., Матвійчик К.А., Мосійчук Т.Ю.
2 рік: Зарва О.О., Костючик О.В.
3 рік: Орешняк В.Л., Кулага А.Ю., Лебедєва Л.В., Черкасов С.С.

Заочної форми навчання:
1 рік: Макаренко В.Л., Пестова Т.М.
2 рік: Белоус М.О., Кушнір О.І., Ревуцька А.О.
3 рік: Литвин О.В., Горюнова К.С., Рибчак О.С., Пачєва Н.О.
4 рік: Іваненко С.С., Комар Т.В., Здір В.А.

В статусі здобувачів працювали над кандидатськими дисертаціями:

1 рік: Мудренок О.В., Дейнеко Т.А.
2 рік: Піскун М.В., Назарова М.Ю.
3 рік: Мустафін В.І., Яловий К.В., Онищук В.Є., Гужеля Л.М.

У 2010 р. захистив докторську дисертацію доц. Смагін В.Л., а кандидатські дисертації захистили аспіранти кафедри Тищенко М.П., Матусевич К.М., Міщук О.В., Савицька С.А., Бронська О.М., Дяченко Ю.Ю. та здобувач Мішин Ю.Р.

Окрім названих вище кандидатських дисертацій у 2010 р. на своїх засіданнях кафедра розглянула та рекомендувала до захисту також кандидатські дисертації таких аспірантів кафедри денної форми навчання як Ніколаєв Є.Б. та Кирилюк І.М.

На кафедрі також були розглянуті дисертації добувачів з інших вузів, зокрема Сліпченко Т.О., Підопригори Л.А., Сем’янчук П.Н., Білобрової Т.О., Прощаликіної О.Н.

Протягом 2011р. над докторськими дисертаціями працювали:

докторанти:

1 рік: Москаленко О.М.;
2 рік: Кирилюк Є.М.

здобувачі:

3 рік: Сафонова В.Є.

Працювали над кандидатськими дисертаціями:

–  асистенти кафедри: Гужеля Л.М., Горнічар М.М., Назарова М.Ю.
– аспіранти:
денної форми навчання:
1 рік: Букатчук Є.В., Джалілов О.О., Шевчук Ю.А.
2 рік: Король І.В., Матвійчик К.А.
3 рік: Зарва О.О., Костючик О.В.
заочної форми навчання:
1 рік: Богун М.М.; Зімкіна В.Є.,
2 рік: Макаренко В.Л., Мосійчук Т.Ю., Пестова Т.М.;
3 рік: Белоус М.О., Кушнір О.І.,
4 рік: Малько (Горюнова) К.С., Литвин О.В., Пачєва Н.О., Ревуцька А.О.,
здобувачі:
1 рік: Мельник В.В., Мордовіна Т.І.
2 рік: Мудренок О.В.
3 рік: Піскун М.В., Назарова М.Ю.
5 рік: Мустафін В.І., Онищук В.Є., Гужеля Л.М.
У 2011 р. на своїх засіданнях кафедра розглянула такі дисертації:
докторські:
здобувачів з інших вузів: Кукліна О.В. та Похилюка В.В.
кандидатські:
аспірантів кафедри: Лебедєвої Л.В., Гуровської Т.В., Бережної І.Ю. Рибчака О.С., Поворозюк І.М. Комар Т.В., Орешняк В.Л., Здіра В.А. Кравченко (Дорошко) О.О., Удовенко І.О.,
здобувачів кафедри: Дейнеко Т.А. та Коляди О.В.,
здобувачів з інших вузів: Ісакової І.В., Ромащенко К.М.

У 2011 р. на засіданнях кафедри до захисту у спецраді були рекомендовані такі дисертаційні роботи:

докторська дисертація Кукліна О.В.
кандидатські дисертації:
аспірантів кафедри: Гуровської Т.В., Лебедєвої Л.В., Бережної І.Ю. Кравченко (Дорошко) О.О.
здобувачів кафедри Дейнеко Т.А., Коляди О.В.,

У 2011 р. на засідання спеціалізованої вченої ради захистили свої дисертації:
докторські:

Куклін О.В.
кандидатські:
аспіранти кафедри: Лебедєва Л.В., Гуровська Т.В., Ніколаєв Є.Б., Бережна І.Ю. Кравченко (Дорошко) О.О.,
здобувачі кафедри Дейнеко Т.А., Коляда О.В.,

Протягом 2012р. під керівництвом професорів кафедри працювали над докторськими дисертаціями докторант другого року Москаленко О.М. та третього року Кирилюк Є.М., а також здобувач другого року Коваленко О.М.

Над кандидатськими дисертаціями працювали асистент кафедри Назарова М.Ю. та аспіранти і здобувачі. Зокрема, аспіранти денної форми навчання:

1 рік: Титенко О.А., Татомір В.О.
2 рік: Букатчук Є.В., Джалілов О.О., Шевчук Ю.А.
3 рік: Король І.В., Матвійчик К.А.

Аспіранти аочної форми навчання:

1 рік: Льовочкін М.О.
2 рік: Богун М.М.; Зімкіна В.Є.
3 рік: Макаренко В.Л., Мосійчук Т.Ю., Пестова Т.М.;
4 рік: Білоус М.О., Кушнір О.І.,

Здобувачі:

1 рік: Пятецька О.С.
2 рік: Мельник В.В.
3 рік: Мудренок О.В.
4 рік: Піскун М.В., Назарова М.Ю.

У 2012 р. на своїх засіданнях кафедра розглянула докторські дисертації здобувача Сафонової В.Є. та здобувача з іншого вузу Похилюка В.В.

Також протягом 2012р. на засіданнях кафедри були розглянуті кандидатські дисертації аспірантів та здобувачів кафедри: Поворозюк І.М. Комар Т.В., Петрик Я.В., Овчаренко В.В., Здір В.А., Зарва О.О., Костючик О.В., Малько (Горюнова) К.С.

Здобувачів з інших вузів, таких як Ісакова І.В., Сандугей В.В., Ромащенко К.М., Шульга О.А, Лобко О.Б., Грунтковський В.Ю.

У 2012 р. на засіданнях кафедри до захисту у спецраді була рекомендована докторська дисертація здобувача кафедри Сафонової В.Є. та кандидатські дисертації аспірантів та здобувачів кафедри: Поворозюк І.М. Комар Т.В., Петрик Я.В. Також рекомендацію до захисту отримали здобувачі з інших вузів, такі як Ісакова І.В., Сандугей В.В., Шульга О.А, Ромащенко К.М., Грунтковський В.Ю.

У 2012 р. на засідання спеціалізованої вченої ради захистила свою докторську дисертацію здобувач кафедри Сафонова В.Є., а також кандидатські дисертації такі аспіранти та здобувачі кафедри: Рибчак О.С., Гаєвський А.М., Поворозюк І.М. Комар Т.В.

Крім того пройшли захисти здобувачів з інших вузів: Ромащенко К.М., і Грунтковський В.Ю.

№П/П

П.І.П.

Тема дисертації

Рік захисту

Науковий керівник

1.

Дучіенко Наталья Олександрівна

Амортизаційна система України,шляхи її реформування та підвищення ефективності

23.10.2006

проф.Фукс А.Є.

2.

Буряк Сергій Васильович

Амортизація інвестиційної діяльності а економіці України

18.10.2001

проф.Федосов

3.

Шпильова Марина Миколаївна

Соціальна спрямованість податкової системи в перехідний період економіки України

16.10.2006

проф.Зайцев Ю.К.

З

Морозов Дмитро Михайлович

Економічні важелі державного регулювання економіки

23.06.2002

проф.Савчук В.С.

5.

Повознюк  Інна Миколаївна

Оплата праці в трансформаційній економіці постсоціалістичних країн

13.09.2012

проф.Кривенко К.Т.

6.

Мищук Ольга Віталіївна

Економічне зростання та джерела його фінансового забезпечення в умовах формування інноваційної економіки

23.02.2010

проф.Зайцев Ю.К.

7.

Товстиженко Олена Вячеславівна

Фінансове забезпечення розширеного відтворення суспільного продукту в умовах інтенсифікації іноваціалізації суспільного виробництва

18.01.2006

проф.Кривенко К.Т.

8.

Заплітна Тетяна Валентинівна

Вартісна оцінка факторів виробництва та динаміки їх ціни в трансформаційній економіці

12.10.2007

проф.Малий І.Й.

9.

Сапикіна Наталья Вікторівна

Транснаціональні корпорації і інтернаціоналізація суспільного виробництва

06.03.2006

проф.Кривенко К.Т.

10.

Кохан Дмитро Олександрович

Недобросовісна конкуренція та методи захисту від неї національного ринку

25.04.2006

проф.Савчук В.С.

11.

Хохич Дмитро Григорович

Роль інституту державних фінансів у формуванні суспільного добробуту

09.06.2009

проф.Кривенко К.Т.

12.

Коляда Олена Володимирівна

Розвиток малого бізнесу як чинник формування середнього класу в Україні

21.06.2011

доц. Хмелевский М.О.

13.

Кудинова Алевтина Віталіївна

Підприємницька поведінка та її модифікація в умовах глобалізації

15.12.2006

проф.Якубенко В.Д.

14.

Громова Тетяна Миколаївна

Торгівля як інституціональна форма функціонування сфери обігу

22.10.2007

проф.Кривенко К.Т.

15.

Сагайдак Михайло Петрович

Інвестиційні перетворення у ринковій економіці

07.03.2008

доц. Хмелевский М.О.

16.

Рибчак Олена Сергіївна

Тіньова економіка та особливості її розвитку в Україні

18.10.11

проф.Фукс А.Є.

17.

Ніколаєв Євгеній Борисович

Теорія інформаційної економіки: зміст і основи суперечностей

12.05.2011

проф. Семенов М.Г.

18.

Єфремов Дмитро Петрович

Формування моделі прискореного економічного розвитку України

07.03.2008

проф. Мельник О.М.

19.

Савицька Світлана Олександрівна

ТНК як фактор інтеграції національних компаній у світову економіку

08.04.2010

проф.Савчук В.С.

20.

Мішин Юрій Руфімович

Соціальний капітал в сучасній економічній системі

15.04.2010

доц. Семенов М.Г.

21.

Грецько Галина Адамівна

Відтворення економічних факторів виробництва в аграрному секторі

09.2008

проф. Малий І.Й.

22.

Одягайло Борис Михайлович

Система зростання глобалізацій них процесів у світовому господарстві та постіндустріальна перспектива української економіки

22.06.2007

Проф. Савчук В.С.

23.

Коваленко  Олена Миколаївна

Інтелектуальний капітал: формування та розвиток

15.04.2008

проф. Зайцев Ю.К.

24.

Петрик Яна Вікторівна

Суспільно-економічна природа зайнятості в умовах транзитивної економіки

19.11.2012

проф. Фукс А.Є.

25.

Бронська Аліса Миколаївна

Освіта як інституційний чинник інноваційного розвитку

2010

проф. Студінський В.А.

26.

Гаєвський Андрій Миколайович

Трансформація відносин власності в соціальній сфері України

18.05.2012

проф.Кривенко К.Т.

27.

Шевченко Ольга Степанівна

Пенсійне забезпечення як складова інституту соціального захисту населення

19.11.2009

проф. Мельник О.М.

28.

Журба Олександр Сергійович

Соціально-економічні заходи формування системи міжбюджетних відносин в Україні

22.10.2007

проф.Врублевський В.К.

29.

Москаленко Олександра Миколаївна

Інституційні чинники формування інноваційної економіки

19.10.2009

проф. Зайцев Ю.К.

30.

Шкурупій Ольга Всеволодовна

Інтелектуальний капітал в системі сучасних економічних відносин

23.06.2009

проф. Савчук В.С.

31.

Бережна Ілона Юріївна

Формування інвестиційного потенціалу у трансформаційній економіці( інституційний  підхід)

08.12.2011

проф. Якубенко В.Д.

32.

Матусевич Костянтин Миколайович

 

Інтелектуальний потенціал як інституціональний  чинник формування економіки постіндустріального типу

21.09.2010

проф. Зайцев Ю.К.

33.

Гуровська Тетяна Валеріївна

Політична реформа в суспільній трансформаційній економіці

07.06.2011

доц.Семенов М.Г.

34.

Дорошко Олена Олексіївна

Інноваційний розвиток та структурні зміни в економіці

21.06.2011

проф.Савчук В.С.

35.

Комар Тетяна Василівна

Вплив інфляції на економічне зростання в Україні

11.09.2011

проф.Мелник О.М.

36.

Здір Віктор Анатолійович

Теоретичні засади формування національної моделі розвитку економіки

19.11.2012

проф.Фкус А.Є.

37.

Лебедева Лариса Валеріанівна

Природа Інноваційних процесів у постіндустріальному суспільстві

15.09.2011

проф. Зайцев Ю.К.

38.

Орешняк Вікторія Леонідівна

Структурні зрушення в процесі переходу сучасної економіки до сталого розвитку

Рекомендована до захисту 07.10.2013

проф.Мелник О.М.

39.

Тищенко Марія Петрівна

Інформаційний сектор в трансформаційній  економіці

08.04.2010

доц .Галабурда М.К.

40

Дайнеко Тетяна Анатоліївна

Транснаціоналізація господарської діяльності в системі чинників економічного розвитку

15.09.2011

проф. Зайцев Ю.К.

41.

Король Інна Володимирівна

Конкурентоспроможність

національної економіки в процесі реалізації стратегічних цілей її розвитку

12.09.2013

доц .Галабурда М.К.

Докторанти

№ П/П

П.І.П.

Тема дисертації

Рік захисту

Науковий консультант

1.

Мортіков Віталій Володимирович

Економічний механізм відтворення ефективної зайнятості

11.2002

проф. Кривенко К.Т.

2.

Мазурок Петро Петрович

Інституціональні перетворення  ринку праці в трансформаційній економіці України

28.11.2006

проф.Савчук В.С.

3.

Якубенко Валерій Демянович

Базисні інститути в корпоративному секторі економіки

16.10.2005

проф.Савчук В.С.

4.

Кирилюк Євгеній Миколайович

Розвиток аграрного ринку в умовах трансформації економічних систем

12.09.2013

проф. Зайцев Ю.К.

 

Остання редакція: 30.10.13