Факультет економiки та управлiння

Вітаємо Ю.В.Ущаповського з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук20 Квітня 2021р.

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 за спеціальністю 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки" відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук - Юрій Володимирович Ущаповський успішно захистив дисертацію за темою "Інституційна структура економіки в українській економічній думці ХІХ - початку ХХ століття". Науковий консультант: д.е.н., професор Корнійчук Людмила Яківна.

Наукова праця присвячена реалізації системного підходу в формуванні теоретико-методологічного базису сучасного інституціоналізму та визначенні на цій основі здобутків представників економічної думки України ХІХ – початку ХХ століття у дослідженні інституційної структури економіки у площині генезису та еволюції методологічних принципів інституційного аналізу. Висвітлено вагомість гуманістичних аксіологічних факторів сучасного етапу розвитку наукового знання для історико-економічних досліджень та цілісності історичної реконструкції явищ і процесів. Обґрунтовано необхідність застосування методології інституційного аналізу в контексті кризи провідної неокласичної парадигми економічної науки та створення цілісної концепції розвитку української економічної думки досліджуваного періоду. Визначено переваги комплексного застосування системного, синергетичного, цивілізаційного та еволюційного підходів для вдосконалення науково-дослідницьких програм в економічній теорії та для онтологічного та гносеологічного аналізу процесів і явищ у розвитку економічної думки України. На основі порівняльного аналізу традиційного та нового інституціоналізму розкрито методологічні основи інституційного аналізу господарських систем у площині системного підходу. Обґрунтовано вибір дослідницької програми соціально- економічних інституцій на основі моделі людини «homo institutius». 

Детальніше ознайомитися з дисертацією можна за посиланням.

Вітаємо Юрія Володимировича з високим науковим досягненням та бажаємо творчих успіхів!