Факультет економiки та управлiння

Щербина Ольга Володимирівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

Освіта:

Вищу економічну освіту отримала в Київському державному економічному університеті в 1994 році за спеціальністю "Економіка та управління виробництвом"

В 1999 захистила дисертацію на тему "Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні" і отримала ступінь кандидата економічних наук (ДК №003940).

В 2002 році присвоєне вчене звання доцента кафедри менеджменту (ДЦ №006030).

У 2006 році успішно завершила Програму професійного розвитку "Управління людськими ресурсами" у "Школа HRM" при Києво-Могилянській бізнес-школі (14 кредитів).

Досвід роботи:

На кафедрі менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана працює з листопада 1998 року.

Понад 7 років працювала директором з персоналу ТОВ "Промкабель-Електрика".

Має досвід реалізації успішних консалтингових проектів та програм корпоративного навчання для українських та міжнароних компаній.

Є автором 7-ти модульної програми управлінського розвитку в Києво-Могилянській бізнес-школі "Менеджмент: мистецтво прийняття управлінських рішень".

Викладає дисципліни:

"Менеджмент"

"Організаційна поведінка і лідерство"

Тренінг "Прийняття управлінських рішень" на основі використання економічної симуляції

"Система управління персоналом бізнес-організації"

Є співрозробником дистанційних курсів "Менджмент",  "Основи підприємництва", "Тренінг" на базі платформи Moodle в КНЕУ.

Публікації:

Автор навчального посібника, співавтор 2 навчальних посібників, автор 18 різних навчально-методичних видань, співавтор 2 колективних монографій,  має 18 науково-методичних статей та 14 практичних в бізнес-виданнях.

Має 1 односібне авторське свідоцтво на твір наукового характеру та 3 у співавторстві.

Відзнаки:

2019 - почесне звання "Заслужений працівник КНЕУ"

Підвищення кваліфікації:

2019 - міжнародне стажування «Інноваційний розвиток європейських університетів: Балтійський шлях» (реєстраційний номер сертифікату 5KV-2632, University Code111951726)

2017 -  стажування за програмою «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» в Інституті післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» (свідоцтво12СС 02070884 / 053179 -17)

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0001-6857-2505

http://www.researcherid.com/rid/R-1421-2018

https://scholar.google.com.ua/citations?user=NS8OCgoAAAAJ&hl=uk