Факультет економiки та управлiння

Результати III Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»14 Квітня 2016р.

17 березня 2016 року за ініціативою кафедри менеджменту було проведено III міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

 

Зміни в менеджменті, зміни в організаціях, зміни в середовищі їх функціонування, зміни у їх взаємовпливах і взаємообумовленостях – саме цій проблематиці було присвячено увагу III міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту», що відбулася 17–18 березня 2016 року.

Конференція була організована Міністерством освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Тбіліським державним університетом імені Іване Джавахішвілі, факультетом бізнесу і права Університету «УНIOН – Нікола Тесла», Інститутом «Управління і Адміністрування» Балтійської міжнародної академії, Мостарським Університетом, Університетом «Герцеговина», Академічним співтовариством Михайла Балудянського, Громадською організацією «Клуб економістів». У її роботі взяли участь 148 провідних науковців, викладачів і молодих учених, які представляли Україну, Грузію, Республіку Сербію, Республіку Хорватію, Боснію і Герцеговину, Чорногорію, Словацьку Республіку, Латвійську Республіку, Республіку Молдову, Республіку Польщу.

Представниками різних наукових шкіл і спеціальностей були розглянуті актуальні проблеми розвитку сучасного менеджменту, зокрема – методологічні та прикладні аспекти управління організаціями різних організаційно-правових форм, рівнів і сфер бізнесу; парадигмальні аспекти стратегічного та корпоративного менеджменту; тенденції та взаємовпливи інноваційного менеджменту та інноваційної економіки; концептуальні засади управління знаннями та перспективи розвитку бізнес-освіти.

Увагу учасників конференції привернув, в першу чергу, виступ голови Наукового комітету конференції, першого проректора з науково-педагогічної та наукової роботи КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, д. е. н., професора Д. Г. Лук’яненка, в якому він визначив виразні ознаки нинішнього глобалізованого світу та вимоги, що висуваються ним до сучасного менеджменту. Велику зацікавленість викликали доповіді:

«Сучасні імперативи управлінської думки (Соболь С. М , к. е. н, професор, завідувач кафедри менеджменту КНЕУ ім. Вадима Гетьмана);

«Корпоративна соціальна відповідальність як джерело стратегічної переваги» (Краснокутська Н.С. , д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»);

«Реформи в Україні: чи існує реальний шлях прискорення?» (Кожушко Л. Ф., д. т. н., професор, завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування).

Визначальні риси сучасного менеджменту – інноваційність, креативність, стратегічність, здатність здійнятися у височінь і побачити замість локальної проблеми окремої організації глобальну картину майбутнього з його вкрай неочікуваними фатальними загрозами, але і вкрай неочікуваними широкими можливостями, що відкриваються абсолютно зненацька – саме це становило проблематику обговорень на пленарному та секційних засіданнях.

Важливим акцентом стало проведення в межах конференції Круглого столу «Вища освіта у ХХІ ст.: глобальні імперативи і сучасний стан в Україні». Активну дискусію викликали виступи Дмитра Григоровича Лук’яненка (перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи КНЕУ ім. Вадима Гетьмана), Сергія Миколайовича Соболя (завідувач кафедри менеджменту КНЕУ ім. Вадима Гетьмана), Володимира Віталійовича Ковтунця (заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України), Лариси Леонтіївни Антонюк (директор Інституту вищої освіти КНЕУ ім. Вадима Гетьмана), Марії Володимирівни Богуслав (заступник директора Інституту модернізації змісту освіти), а також представників бізнесу, які висловили своє бачення та свої вимоги до знань і компетентностей випускників економічних ВНЗ та наголосили на необхідності підготовки кваліфікованих фахівців, спроможних ефективно працювати в умовах сучасного бізнесу.

У підсумку учасники конференції відзначили інтегративний характер системної парадигми як основи розвитку сучасної науки управління та наголосили на необхідності розроблення нових управлінських моделей, які б щонайкраще відповідали запитам, вимогам і реаліям нинішньої стадії суспільно-економічного розвитку, що і має сформувати коло питань для обговорення на наступній конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту».