Факультет економiки та управлiння

Новини кафедри

 • 29 Березня 2018
 • 28 Березня 2018

  Кафедра менеджменту запрошує на IV Міжнародну науково-практичну конференцію "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту" 19-20 квітня 2018 р.

  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та кафедра менеджменту запрошують науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, представників бізнесу та зацікавлених організацій прийняти участь у роботі ІV Міжнародної науково - практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту» (19-20 квітня 2018 року). У межах конференції спільно з Університетом сингулярності та Комітетом Верховної Ради України з питань науки та освіти буде проведено круглий стіл «Цифрова економіка: загрози, можливості та виклики освіті» (19 квітня 2018 р.), присвячений актуальним проблемам розвитку національної системи вищої освіти.
 • 13 Листопада 2017
 • 15 Травня 2017

  Кафедра менеджменту вітає своїх магістрів із перемогою на міжнародному конкурсі студентських проектів «Золотий компас»

  Магістри кафедри менеджменту прийняли участь у ХІ Міжнародному конкурсі студентських проектів «Золотий компас» (26-29 квітня 2017року, місто Харків).
 • 14 Квітня 2016

  Результати III Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

  17 березня 2016 року за ініціативою кафедри менеджменту було проведено III міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»   Зміни в менеджменті, зміни в організаціях, зміни в середовищі їх функціонування, зміни у їх взаємовпливах і взаємообумовленостях – саме цій проблематиці було присвячено увагу III міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту», що відбулася 17–18 березня 2016 року. Конференція була організована Міністерством освіти і науки України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Тбіліським державним університетом імені Іване Джавахішвілі, факультетом бізнесу і права Університету «УНIOН – Нікола Тесла», Інститутом «Управління і Адміністрування» Балтійської міжнародної академії, Мостарським Університетом, Університетом «Герцеговина», Академічним співтовариством Михайла Балудянського, Громадською організацією «Клуб економістів». У її роботі взяли участь 148 провідних науковців, викладачів і молодих учених, які представляли Україну, Грузію, Республіку Сербію, Республіку Хорватію, Боснію і Герцеговину, Чорногорію, Словацьку Республіку, Латвійську Республіку, Республіку Молдову, Республіку Польщу. Представниками різних наукових шкіл і спеціальностей були розглянуті актуальні проблеми розвитку сучасного менеджменту, зокрема – методологічні та прикладні аспекти управління організаціями різних організаційно-правових форм, рівнів і сфер бізнесу; парадигмальні аспекти стратегічного та корпоративного менеджменту; тенденції та взаємовпливи інноваційного менеджменту та інноваційної економіки; концептуальні засади управління знаннями та перспективи розвитку бізнес-освіти. Увагу учасників конференції привернув, в першу чергу, виступ голови Наукового комітету конференції, першого проректора з науково-педагогічної та наукової роботи КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, д. е. н., професора Д. Г. Лук’яненка, в якому він визначив виразні ознаки нинішнього глобалізованого світу та вимоги, що висуваються ним до сучасного менеджменту. Велику зацікавленість викликали доповіді: «Сучасні імперативи управлінської думки (Соболь С. М , к. е. н, професор, завідувач кафедри менеджменту КНЕУ ім. Вадима Гетьмана); «Корпоративна соціальна відповідальність як джерело стратегічної переваги» (Краснокутська Н.С. , д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та оподаткування, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»); «Реформи в Україні: чи існує реальний шлях прискорення?» (Кожушко Л. Ф., д. т. н., професор, завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування). Визначальні риси сучасного менеджменту – інноваційність, креативність, стратегічність, здатність здійнятися у височінь і побачити замість локальної проблеми окремої організації глобальну картину майбутнього з його вкрай неочікуваними фатальними загрозами, але і вкрай неочікуваними широкими можливостями, що відкриваються абсолютно зненацька – саме це становило проблематику обговорень на пленарному та секційних засіданнях. Важливим акцентом стало проведення в межах конференції Круглого столу «Вища освіта у ХХІ ст.: глобальні імперативи і сучасний стан в Україні». Активну дискусію викликали виступи Дмитра Григоровича Лук’яненка (перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи КНЕУ ім. Вадима Гетьмана), Сергія Миколайовича Соболя (завідувач кафедри менеджменту КНЕУ ім. Вадима Гетьмана), Володимира Віталійовича Ковтунця (заступник директора з наукової роботи Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України), Лариси Леонтіївни Антонюк (директор Інституту вищої освіти КНЕУ ім. Вадима Гетьмана), Марії Володимирівни Богуслав (заступник директора Інституту модернізації змісту освіти), а також представників бізнесу, які висловили своє бачення та свої вимоги до знань і компетентностей випускників економічних ВНЗ та наголосили на необхідності підготовки кваліфікованих фахівців, спроможних ефективно працювати в умовах сучасного бізнесу. У підсумку учасники конференції відзначили інтегративний характер системної парадигми як основи розвитку сучасної науки управління та наголосили на необхідності розроблення нових управлінських моделей, які б щонайкраще відповідали запитам, вимогам і реаліям нинішньої стадії суспільно-економічного розвитку, що і має сформувати коло питань для обговорення на наступній конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту».
 • 29 Грудня 2015
 • 03 Грудня 2015

  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»