Факультет економiки та управлiння

Результати Міжнародної науково-практичної конференції "ДЕРЖАВНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ"28 Листопада 2013р.

26-27 листопада 2013 року в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за ініціативою кафедри макроекономіки та державного управління було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації».

 

 

Офіційними партнерами конференції стали:

 • Шанхайський університет фінансів та економіки (Китай);
 • Вроцлавський університет (Польща);
 • Санкт-Петербурзький державний економічний університет (Росія);
 • Брестський державний технічний університет (Білорусь);

а також провідні вітчизняні установи, серед яких:

 • ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
 • Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Львівський державний університет внутрішніх справ;
 • Національна академія управління;
 • Національна академія природоохоронного та курортного будівництва;
 • Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;
 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Український журнал «Економіст».

Основною метою конференції організатори конференції визначили обговорення та обґрунтування шляхів подолання соціально-економічних наслідків світової кризи.

Поділитися думками з приводу проблем державного управління економікою в умовах макроекономічної нестабільності зібралися керівники та службовці органів державної влади та органів місцевого самоврядування, науковці НАН України, вищих навчальних закладів України, Китаю, Польщі, Росії та Білорусі.

Урочисте відкриття конференції здійснив доктор економічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Колот Анатолій Михайлович, який у своїй промові відзначив високу актуальність та практичну значущість розробки державних механізмів антикризового управління для України.

Учасники конференції отримали урочисте привітання від Міністерства освіти і науки України, яке було презентоване доктором економічних наук, професором, академіком Академії економічних наук Сафоновим Юрієм Миколайовичем. У вітальному листі від імені першого заступника Міністра Суліми Євгена Миколайовича було висловлено, що «конференція ... надасть можливість вітчизняним та зарубіжним вченим, фахівцям-практикам, студентам отримати інформацію про стан, перспективи та тенденції соціально-економічного розвитку країн … та забезпечити науковий рух України в контексті розвитку євроінтеграційних процесів».

Привітання учасникам конференції також висловила представник Київської міської державної адміністрації Замишляк Оксана Жоресівна,  яка констатувала, що практика державного управління на сьогодні потребує суттєвого оновлення її механізмів та виказала особисті сподівання щодо тісної співпраці органів влади з провідними науковими установами та освітніми закладами.

У своїх виступах учасники конференції  обговорювали сучасні теоретичні концепції макроекономічної політики в умовах відкритої економіки, моделі та інститути міжнародного антикризового регулювання, особливості державного антикризового управління економікою України, а також визначили стратегічні пріоритети та прогнози стабілізації вітчизняного та світового господарства.

Як зазначав у своїй промові доктор економічних наук, професор Малий Іван Йосипович, "економіка України, як і більшості країн світу, на сьогодні продовжує потерпати від бюджетних дисбалансів, коливань цін на енергоресурси, системних фінансових прорахунків, продовольчої та екологічної криз… Тож перед економістами постало серйозне й відповідальне завдання щодо пошуку та обґрунтування нових теорій і концепцій, здатних сформувати бачення нових цінностей та нового економічного порядку". На його думку "ендогенна парадигма державного антикризового управління економікою України в умовах глобалізації повинна передбачати формування суспільного сектору в масштабах, достатніх для забезпечення стабільності соціально-економічного розвитку, максимальну мобілізацію використання внутрішніх ресурсів завдяки запровадженню антикризового цільового державного управління, подолання корупції та елементів тіньової економіки шляхом запровадження повної інформаційної відкритості та доступності суб’єктів господарювання, проведення моніторингу та макроекономічного прогнозування факторів макроекономічної нестабільності, а також запровадження системи макроекономічної оцінки ефективності державних антикризових управлінських рішень на національному та регіонально-муніципальному рівнях".

Стосовно змін, які відбулись на межі 2000-2010-х рр. в теорії макроекономічної політики під впливом глобальної фінансової нестабільності доктор економічних наук, професор Радіонова Ірина Федорівна у своїй доповіді відзначила, що з одного боку, виникли та набули поширення такі  поняття, як «очікування неперервного економічного зростання», «віртуалізація економіки» під впливом «сек’ютеризації активів», «асиметрія інформації» та «негативна мультиплікація» внаслідок «ефекту стиснення кредитного ринку». З іншого боку, «захисний пояс» теорії збагатився рядом допоміжних гіпотез, які пояснюють її зміст, засоби, межі та оцінку ефективності. Серед них -- гіпотези про «хибність дерегулювання економіки»,  про «імунітет великого бізнесу» від наслідків фінансової кризи, про поведінкову природу макроекономічної нестабільності та спрямування політики, переважно, на зміни цієї поведінки. Визнання поведінкової природи макроекономічної нестабільності означає відмову від абсолютизації ідеї «ефективних ринків» і «раціональної поведінки суб’єктів». Відтак, передбачається, що макроекономічна політика має реалізовуватись через стимули та обмеження цієї поведінки.

В результаті обговорення теоретичних та прикладних проблем системи антикризового державного управління учасниками міжнародної науково-практичної конференції  «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації» напрацьовані рекомендації, про які інформуються такі органи державної влади: Національний банк України, Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Київська міська державна адміністрація, Київська обласна державна адміністрація.

 

Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації».

 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації».

 

Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації».

Фотогалерея  Міжнародної науково-практичної конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації»: