Факультет економiки та управлiння

Студентська наука

Для студентів бакалаврату функціонує  науковий семінар, метою якого є формування у студентів навичок виокремлення наукової проблеми, проведення аналізу існуючих точок зору з проблемних питань і формулювання  власного підходу щодо їх вирішення. В рамках семінару працює дев»ять  наукових секцій:

 1. Науково-методичні засади забезпечення інноваційної моделі розвитку підприємства. Керівник секції доцент Норіцина Н.І.
 2. Теоретико-методичні та прикладні аспекти управління потенціалом та розвитком  підприємств. Керівник секції доцент Рєпіна І. М.
 3. Результативність діяльності підприємства, шляхи та методи її підвищення. Керівник секції професор Рєпіна І. М.
 4. Техніко-технологічне та організаційне забезпечення діяльності підприємств. Керівник секції професор Кукоба В.П.
 5. Методичні засади оцінювання  та забезпечення конкурентоспроможності підприємства та системи управління господарськими ризиками. Керівник секції доцент Клименко С.М.
 6. Формування та діагностика бізнес-моделі підприємства. Керівник секції професор Швиданенко Г.О.
 7. Концептуальні та прикладні аспекти управління підприємством. Керівник секції доцент Лаврененко В.В.
 8. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства. Керівник секції доцент Кузьомко В.М.
 9. Теоретико- прикладні аспекти капіталоутворення на підприємстві. Керівник секції доцент Шевчук Н.В.

Системна робота викладачів у аспекті залучення студентів до наукової діяльності спонукає останніх до участі у різних наукових конференціях, а також конкурсах і грантах.

ПЕРЕМОЖЦІ  КОНКУРСІВ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 2019

У 2019 році в науково-дослідній роботі кафедри приймали участь 76 студентів. Ними опубліковано 16 наукових статей і 17 тез виступів на конференціях, подано для участіу завершальних етапах конкурсів студентських наукових робіт розробки 54 студентів, призерами цих конкурсів стало 26 студентів ( у томи числі 3 у міжнародних конкурсах)

Переможці:

Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт

Конкурс

Місце проведення

Студент, курс

Науковий керівник

Результат

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт»

м. Харків

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Карнасюк

4 ЕП

Рєпіна

Диплом

І

ступеня

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»

м. Київ

Київський національний університет технологій та дизайну

Доманський

5

Лігоненко

Диплом

І

ступеня

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво»

м. Житомир

Житомирський державний технологічний університет

Стефанішин

Магістр

Бізнес-економіка

Швиданенко

Диплом

І

ступеня

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технології легкої промисловості»

 

м. Київ

Київський національний університет технологій та дизайну

Поночевна

4 ЕП

Ямненко

Диплом

І

ступеня

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Нафтова та газова промисловість»

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Уницька

4 ЕП

Дзюбенко

 

Диплом ІІ ступеня

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності»

м. Київ

Київський національний університет технологій та дизайну

Пастернак

Магістр

МПД

 

Рєпіна

Диплом ІІ ступеня

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища»

м. Кременчук

КрНУ ім. Михайла Остроградського

Зань

4 ЕП

Шергіна

 

Диплом ІІ ступеня

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Економіки підприємства"

м. Київ

КНЕУ

ім. Вадима Гетьмана

 

Майборода

Магістр

Бізнес-економіка

Смирнов

 

Диплом ІІ ступеня

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка сільського господарства та АПК»

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, Подільський державний аграрно-технічний університет

Муровицький

4 ЕП

Андрющенко

Диплом ІІІ ступеня

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Економіки підприємства"

м. Київ

КНЕУ

ім. Вадима Гетьмана

 

Мадіна

4 ЕП

Вострякова

Диплом ІІІ ступеня

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та економічна політика»

м. Київ

КНУ ім. Тараса Шевченка

 

Боярчук

4 ЕП

Рєпіна

Диплом ІІІ ступеня

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво»

м. Житомир

Житомирський державний технологічний університет

Волощук

Орлова

4 ЕП

Теплюк

Диплом ІІІ ступеня

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління у сфері торгівлі»

м. Харків

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Миколайчик

4ЕП

Чухраєва

Диплом ІІІ ступеня

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Транспортні системи. Логістика»

м. Харків Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Лисечко

4 ЕП

Кужель

Диплом ІІІ ступеня

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Нафтова та газова промисловість»

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Шапран

4 ЕП

Сагайдак

Грамота

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт»

м. Харків

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Джуган курс 4, ЕП

Чухраєва

Грамота

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Нафтова та газова промисловість»

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Шестак

4 ЕП

Швидка

Грамота

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг»

м. Тернопіль

Тернопільський національний економічний університет

Кондратова

4 ЕП

Лаврененко

Грамота

 1.  

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності»

м. Одеса

Одеський державний екологічний університет

 

Бурма

4 ЕП

Шергіна

Грамота

 1.  

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі  спеціальності «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ»

м. Харків

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Миндзя

4 курс, ЕП

Кузьменко

Грамота

 1.  

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації “Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності”

м.Львів

Львівська політехніка

Кісельман ,

 4 ЕП

Чухраєва

грамота

МІЖНАРОДНІ КОНКУРСИ

 1.  

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт

«Black Sea Science»

м. Одеса

Солтис

Заїка

Шевчук

Диплом

 ІІ

ступеня

 1.  

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт

051 «Економіка»

м. Кременчук

 

 

Овчаренко

Швиданенко

Диплом

І

ступеня

 1.  

Міжнародний конкурс студентських наукових робіт

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

м. Кременчук

 

Шароєва

Кузьменко

Диплом

ІІІ

ступеня


ПЕРЕМОЖЦІ  КОНКУРСІВ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 2018

1

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та економічна політика»

м. Київ

КНУ ім. Тараса Шевченка

20 березня

Солтис Діана Сергіївна

 

Стратегія економічного зростання підприємств

Шевчук Н.В.

Диплом І ступеня

2

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою»

м. Харків

ХНЕУ ім. Семена Кузнеця

22 березня

Заїка

Катерина

Валентинівна

 

Забезпечення фінансової безпеки підприємства за критерієм якості капіталу

Клименко С.М.

Диплом ІІІ ступеня

3

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво»

м. Житомир

Житомирський державний технологічний університет

22-23 березня

Пастарнак

Ірина

Анатоліївна

Магістерська програма «Менеджмент підприємницької діяльності»

Обґрунтування проекту інноваційного розвитку для ПрАТ «Судоплавна компанія «УкрРічФлот»

 

Рєпіна І.М.

Диплом І ступеня

4

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Підприємництво»

м. Житомир

Житомирський державний технологічний університет

22-23 березня

Сєдова

Вікторія

Андріївна

Магістерська програма

«Бізнес-економіка»

Управлінняпідприємством на засадах ціннісної орієнтації

Швиданенко Г.О

грамота

5

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності»

м. Одеса

Одеський державний екологічний університет

27-28 березня

Приходько

Анна Олександрівна

Оцінювання вартості потенціалу підприємства КУП «Ековін»

Рєпіна І.М.

Диплом ІІІ ступеня

6

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності»

м. Одеса

Одеський державний екологічний університет

27-28 березня

Вершицький

Сергій

Ігорович

Управління екологічною стійкістю ГЗК

Криворучкіна О.В.

грамота

7

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища»

м. Кременчук

КрНУ ім. Михайла Остроградського

29 березня

скайп

Вершицький

Сергій

Ігорович

Забезпечення екологічної стійкості сучасних бізнес-структур

Криворучкіна О.В.

 

Диплом ІІІ ступеня

8

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Нафтова та газова промисловість»

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

27-29 березня

Трофімов

Ігор

Анатолійович

Дивідендна політика

Рєпіна І.М.

грамота

10

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Нафтова та газова промисловість»

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і >>газу

27-29 березня

Рожко

Олексій Михайлович.

Домінуючі бізнес-моделі сучасних нафтопереробних підприємств

Швидка О.П.

 

Диплом І ступеня

11

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Нафтова та газова промисловість»

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

27-29 березня

Шапран

Олександр Андрійович

Зебезпечення прибутковості підприємств нафтогазової і металургійної промисловості України

Сагайдак М.П.

грамота

12

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»"

м. Одеса

Одеський національний політехнічний університет

 

29-30 березня

Рєпін Кирило Сергійович

Впровадження концепції бережливого виробництва на ПАТ «Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування

Шергіна Л.А.

Диплом

І ступеня

13

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Економіки підприємства"

м. Київ

КНЕУ

ім. Вадима Гетьмана

 

3 квітня

Нотевський

Євген Вячеславович

 

Становлення соціального підприємництва: українські реалії, проблеми та перспективи

Шергіна Л.А.

Диплом ІІ ступеня

14

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності "Економіка підприємства"

м. Харків

Харківський національний автомобільно-дорожний університет

 

5 квітня

Башук

Ігор

Віталійович

«Вдосконалення системи бізнес-процесів»

(за матеріалами ПрАТ «КЦКБА»)

 

Швиданенко Г.О.

Диплом

І ступеня

15

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг»

м. Тернопіль

Тернопільський національний економічний університет

12 квітня

РегентСвітлана

 

Коваленко Анна

Вдосконалення маркетингової стратегії ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат»

Швиданенко Г.О.

 

Диплом ІІІ ступеня

16

IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Економіка та управління у сфері торгівлі»

м. Харків

Харківський державний університет харчування та торгівлі

13 квітня

Стефанишин Тетяна

Зіновіївна

Сучасні аспекти підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом підприємства

Швиданенко Г.О.

Диплом І ступеня


ПЕРЕМОЖЦІ  КОНКУРСІВ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 2017

 IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом "Економіка транспорту та зв'язків" (10 березня 2017 року)

Результати конкурсу:

диплом ІІ ступеня – Зінченко Вікторія (науковий керівник - професор кафедри економіки підприємств - Рєпіна Інна Миколаївна);

диплом ІІІ ступеня - Іванова Дар'я, Ігнатенко Тарас (науковий керівник - доцент кафедри економіки підприємств - Лаврененко Валентина Віталіївна);

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Підприємництво" ( 21-22 березня 2017 року) :
- Русіна Івана Павла (ІV курс, спеціальність "Економіка підприємства) - Диплом І ступеня - науковий керівник професор кафедри економіки підприємств Швидоненко Генефа Олександрівна;
- Насібович Аліну (магістерська програма "Менеджмент підприємницької діяльності") - Диплом ІІ ступеня - науковий керівник професор кафедри економіки підприємств - Рєпіна Інна Миколаївна;
- Євсюкова Івана (магістерська програма "Менеджмент підприємницької діяльності") - перемога у номінації "За високий рівень теоретичного обгрунтування досліджуваної проблеми" - науковий керівник доцент кафедри економіки підприємств Клименко Світлана Михайлівна).

 IІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» (23 березня  2017 року)

Результати конкурсу:

диплом II ступеню - Кулик Ю.Б. (науковий керівник доцент кафедри економіки підприємств - Бойченко К.С);

диплом III ступеню -Леськiв О.М. (науковий керівник доцент кафедри економіки підприємств - Швидка О.П.); 

диплом III ступеню - Горбатiкова А.А. (науковий керівник доцент кафедри економіки підприємств - Шевчук Н.В.).

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт “Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища” (27-28 березня 2017 року)

Результати конкурсу:

диплом ІІІ ступеня отримали студенти ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" – Сєдова А.А. і Кравченко К.О. - науковий керівник професор кафедри економіки підприємств – Швиданенко Генефа Олександрівна.

Фінал конкурсу студентських наукових робіт за напрямом “Інтелектуальна власність” (24 березня 2017 року)

Результати конкурсу:

диплом І ступеня отримала Муравйова А.Ю. (науковий керівник - доцент кафедри економіки підприємств - Швидка Оксана Полікарпівна).

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Економіка та управління в сфері торгівлі" (29 березня 2017 року)

Результати конкурсу:

- Диплом І ступеня Дегтярьова Крістіна(магістерська програма "Менеджмент підприємницької діяльності")– науковий керівник - професор кафедри економіки підприємств – Рєпіна І.М.;
- Диплом ІІІ ступеня Пастарнак Ірина (студентка 4 курсу спеціальності "Економіка підприємства"). – науковий керівник - доцент кафедри економіки підприємств – Шергіна Л.А.

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Транспортні технології (за видами транспорту”), напрям – “Економіка та управляння на транспорті (30 березня 2017 року)

Результати конкурсу:

диплом III ступеня - Яременко Владислава, науковий керівник – старший викладач кафедри економіки підприємств - Чухраєва Наталія Миколаївна

За результатами участі у наукових та науково-методичних конференціях у останні роки студенти під керівництвом викладачів кафедри отримали такі здобутки

Артиш І. – грамота Другої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції  «Економіка та управління : погляд молоді», присвяченій 90-річчю ДонНУЕТ,  яку проводив Донецький  національний університет економіки і торгівлі імені В.  Михайла Туган-Барановського. ( науковий керівник – к.е.н., доцент  Норіцина Н.І.). (2011 р.)
Бойко Т. – грамота Другої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції  «Економіка та управління : погляд молоді», присвяченій 90-річчю ДонНУЕТ,  яку проводив Донецький  національний університет економіки і торгівлі імені В. Михайла Туган-Барановського. (науковий керівник – к.е.н., професор Швиданенко Г.О.).  (2011 р.)
Ляшенко П. – диплом за перше місце ІІ міжнародної студентської конференції «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді» , яку проводив Харківський національний автомобільно-дорожний університет. ( науковий керівник – к.е.н., доцент  Норіцина Н.І.).  (2011 р.)

Олімпіади

Студенти університету під керівництвом викладачів кафедри тривалий час успішно приймають участь у проведенні Всеукраїнських студентських олімпіад зі спеціальності «Економіка підприємства».

Лише у 2012 році :

Викладачами проведено перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (20 лютого 2012 р., м. Київ)
Студенти і викладачі кафедри приймали участь у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (8-11 квітня 2012 р., м. Полтава), де студентка Яковенко С. отримала диплом за друге місце у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства», що проводилась у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю.Кондратюка.

У 2013 році.

Спільно із викладачами кафедри стратегії підприємств проведено перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (21 лютого 2013 р., м. Київ)

Студенти і викладачі кафедри приймали участь у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (9-11 квітня 2013 р., м. Полтава), де студентка Ющенко О.С. отримала диплом за третє місце у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства», яка проводилась у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю.Кондратюка; грамота «За найкращий результат з дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства»» і грамота «За найкращий результат з дисципліни «Проектний аналіз»» на цій же олімпіаді.

 


Завантажити альманах