Факультет економiки та управлiння

ДВНЗ «КНЕУ ім.В. Гетьмана» призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності (спеціалізації) «Підприємництво».26 Січня 2021р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1457 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р.» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності (спеціалізації) «Підприємництво».

Запрошуємо студентів Вашого ЗВО взяти участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності (спеціалізації) «ПІДПРИЄМНИЦТВО» у 2020/2021 навчальному році.

Просимо до 15 лютого 2021 року (термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем) надіслати студентські наукові роботи переможців І туру конкурсу Вашого ЗВО (кількістю не більше 3-х). Зосереджуємо Вашу увагу на тому, що відправлення конкурсних наукових робіт студентів відбудеться у два кроки:

• крок 1 – реєстрація на конкурс через посилання:

https://forms.gle/bNukPirwFNdkHydH7

• крок 2 – відправлення друкованих версій роботи за адресою: 03057, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, к. 236 із зазначенням «на конкурс СНР Підприємництво».

Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати вимогам «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 за № 620/30488. Усі конкурсні роботи будуть перевірені на унікальність.

Авторам кращих робіт за рішенням галузевої конкурсної комісії після 22 березня 2021 року будуть надіслані запрошення для участі у підсумковій конференції, яка відбудеться 22-23 квітня 2021 року у режимі відеоконференції, де вони зможуть зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати наукових досліджень. Додаткова інформація за телефоном та електронною поштою: 38 (044) 371-61-52,

entrepreneurship.kneu.2021@gmail.com