Факультет економiки та управлiння

Вчена рада факультету

Регламент Вченої ради факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

Положення про вчену раду факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

План роботи Вченої ради факультету 

Склад Вченої ради факультету економіки та управління

1.            

Голова Вченої ради:

Востряков

Олександр Володимирович– декан факультету, доцент кафедри стратегії підприємств, кандидат економічних наук

2.            

Заступник голови Вченої ради:

Ємельяненко

Лариса Михайлівна–професор кафедри макроекономіки та державного управління, доктор економічних наук

3.            

Секретар Вченої ради:

Лаврененко

Валентина Віталіївна–доцент кафедри економіки підприємств, кандидат економічних наук

4.            

Батенко

Людмила Павлівна–завідувач кафедри стратегії підприємств, кандидат економічних наук, професор

5.            

Бондаренко

Анастасія Володимирівна – студентка 2-го курсу, денної форми навчання, спеціальності «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства»

6.            

Васильков

Володимир Георгійович–заступник декана факультету, доцент кафедри економіки підприємств

7.            

Гарафонова

 Ольга Іванівна–професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук

 

8.            

Гребешкова

Олена Миколаївна–заступник декана факультету, доцент кафедри стратегії підприємств, кандидат економічних наук

9.            

Дзюбенко

Любов Миколаївна–доцент кафедри економіки підприємств, кандидат економічних наук

10.        

Євдокимова

Ніна Миколаївна–професор кафедри стратегії підприємств, кандидат економічних наук

11.        

Золотих

Влада Вячеславівна – студентка 1 курсу, денної форми навчання, спеціальності «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства»

12.        

Кириленко

Володимир Іванович–завідувач кафедри політичної економії, доктор економічних наук, професор

13.        

Кондрат

Олександр Борисович–старший викладач кафедри історії та теорії господарства, кандидат економічних наук

14.        

Котенок

Андрій Григорович–доцент кафедри політичної економії, кандидат економічних наук

15.        

Котенок

Дарія Михайлівна– доцент кафедри макроекономіки та державного управління, кандидат економічних наук

16.        

Кравченко

Владислав Олександрович– студент 2-го курсу, денної форми навчання, спеціальності «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства»

17.        

Кукоба

Володимир Павлович–професор кафедри економіки підприємств, доктор економічних наук

18.        

Кулага

Ірина Володимирівна–доцент кафедри політичної економії, кандидат економічних наук

19.        

Лазєйкіна

Олена Георгіївна–інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу 1 категорії

20.        

Лізанець

Ігор Романович – студент 2 курсу, денної форми навчання, спеціальності «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств»

21.        

Логінов

Микола Михайлович–доцент кафедри історії та теорії господарства, кандидат історичних  наук

22.        

Малий

Іван Йосипович–завідувач кафедри макроекономіки та державного управління, доктор економічних наук, професор

23.        

Могилянська

Ольга Миколаївна – аспірантка кафедри політичної економії, денної форми навчання

24.        

Никифоров

Анатолій Євгенович–професор кафедри макроекономіки та державного управління, доктор економічних наук

25.        

Нічипуренко

Олександр Олександрович– студент 4-го курсу, денної форми навчання, спеціальності «Економіка підприємства»

26.        

Нотевський

Євгеній Вячеславович – студент 2-го курсу, денної форми навчання, спеціальності «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства»

27.        

Оборська

Світлана Валентинівна–голова профбюро викладачів та співробітників факультету, старший викладач кафедри менеджменту

28.        

Омельяненко

Тетяна Володимирівна–професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук

29.        

Постоєнко

Катерина Іванівна–інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу навчально-консультаційного пункту кафедри макроекономіки та державного управління

30.        

Прохорова

Єлєна Вікторівна  –доцент кафедри стратегії підприємств, кандидат економічних наук

31.        

Решетняк

Тетяна Іванівна–доцент кафедри стратегії підприємств, кандидат економічних наук

32.        

Рєпіна

Інна Миколаївна–професор кафедри економіки підприємств, доктор економічних наук

33.        

Сагайдак

Михайло Петрович– професор кафедри економіки підприємств, доктор економічних наук.

34.        

Самійленко

Андрій Петрович–заступник декана факультету, доцент кафедри політичної економії, кандидат економічних наук

35.        

Соболь

Сергій Миколайович–завідувач кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, професор

36.        

Степаненко

Сергій Васильович–завідувач кафедри історії та теорії господарства, кандидат економічних наук, професор

37.        

Ткаченко

Олена Вадимівна–доцент кафедри політичної економії, кандидат економічних наук

38.        

Чікірісов

Дмитро Валерійович–аспірант кафедри менеджменту, денної форми навчання

39.        

Швиданенко

Генефа Олександрівна–завідувач кафедри економіки підприємств, кандидат економічних наук, професор

40.        

Шершньова

Зоя Євгенівна –професор кафедри менеджменту, кандидат економічних наук

 

                   

 

 

Остання редакція: 24.01.18