Факультет економiки та управлiння

Спеціалізація "Підприємницька діяльність"

Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Спеціалізація "Підприємницька діяльність"

За спеціалізацією «Підприємницька діяльність» здійснюється підготовка фахівців здійснюється підготовка фахівців з інноваційним типом мислення, які здатні генерувати бізнес-ідеї та обирати результативні стратегії їх втілення в життя, вміють розробляти та реалізовувати підприємницькі проекти, спроможні забезпечувати отримання прибутку в різних сферах діяльності – виробництві, сільському господарстві, торгівлі та сфері комунальних послуг.

Ключові характеристики випускника спеціальності – самостійність, відповідальність за прийняті рішення та їх наслідки, схильність до ризику, ініціативність, активний пошук оригінальних рішень, орієнтація на досягнення комерційного успіху.

Підготовка фахівців здійснюється із застосуванням активних форм і методів навчання – тренінгів, онлайн-курсів, бізнес-симуляцій, розробки групових проектів, обговорення практичних ситуацій (кейсів) в міні-групах, у т.ч за участі фахівців провідних підприємств України.

Випускники можуть працювати:
у приватному секторі економіки, на підприємствах (установах) та в об’єднаннях підприємств різних масштабів та форм власності на посадах економіста, аналітика, фінансиста, керівника підприємства, консультанта з економічних питань.

Освітньо-кваліфікаційний рівень “БАКАЛАВР”

Спеціальність  "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

Спеціалізація  "Підприємницька діяльність"

Термін підготовки бакалаврів:
денної форми навчання — 4 роки,
заочної форми навчання — 4 роки 2 місяці.

Освітньо-кваліфікаційний рівень “МАГІСТР”

Спеціальність  "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність". Спеціалізація  "Підприємницька діяльність"

Магістерські програми:

Термін підготовки магістрів:

денної форми навчання — 1 рік 6 місяців,
заочної форми навчання — 1 рік 8 місяців.

Остання редакція: 05.07.17