Факультет економiки та управлiння

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямована на підготовку фахівців з моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності  з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.) та набуттям практичних навичок роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж. Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та комерційної діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів.

Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій. 

Профіль діяльності фахівця:

у сфері підприємництва – це розробка бізнес-планів та створення ефективних бізнес-моделей, організація та здійснення комерційної діяльності, керівництво підприємствами різних бізнес-профілів;

у сфері торгівлі –  вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури, розробка стратегії і тактики маркетингу, управління якістю товарів, оптимізація товаропросування, зберігання товарів;

у сфері біржової діяльності - аналіз фінансових ринків, уміння працювати з біржовими інструментами, прогнозування тенденцій та запобігання ризиків на ринку, прийняття та реалізація результативних стратегічних рішень.

Професійні компетентності випускника дозволяють обирати та обіймати провідні керівні посади, створювати власний бізнес та реалізувати себе у багатьох напрямах, гармонійно поєднуючи кар’єрне та особисте зростання.

Підготовка на спеціальності 076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність" здійснюється за спеціалізацією "Підприємницька діяльність".

Остання редакція: 05.07.17