Факультет економiки та управлiння

Спеціалізація "Економічна теорія"

Спеціальність "Економіка"

Спеціалізація "Економічна теорія"

Спеціалізація орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців для провідних українських і зарубіжних компаній, органів державного управління, вищих навчальних закладів, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів. Освітній процес передбачає поєднання глибокої фундаментальної підготовки у сфері сучасної економічної науки та засвоєння цілого комплексу прикладних дисциплін у галузі управління, фінансів, маркетингу, бухгалтерського обліку, економіко-математичних методів, фахової іноземної мови тощо. У ході навчання органічно поєднуються активна участь студентів у наукових дослідженнях та семінарах, застосування новітніх тренінгових та інформаційно-комунікаційних технологій, прогресивних методик викладання економіки.

Випускники можуть працювати:
у державних та приватних бізнес-структурах (на різних посадах організаційно-управлінського та фінансово-економічного профілю); виконувати трудові обов’язки на державній службі (розробка та експертиза ключових документів у сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів); практикувати освітню та наукову діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах (здійснюючи складні економічні дослідження і наукові проекти, розробляючи соціально-економічні прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів).

Компанії, в яких працюють випускники:
«Ernst&Young», «KPMG», «PricewaterhouseCoopers (PwC)», «Deloitte Touche», «Сітібанк», «Лореаль», «Інтер-Континенталь», «Danone». Багато з них працевлаштовані в українських банківських структурах, туристичних, рекламних і медіа-агенціях, компаніях-операторах мобільного зв’язку, центральних і регіональних органах державної влади, а окремі заснували і ведуть власну підприємницьку справу. Після завершення навчання талановита молодь обирає освітньо-науковий шлях розвитку своєї кар’єри, вступаючи до аспірантури університету, захищаючи кандидатські дисертації та обіймаючи викладацькі й дослідницькі посади у різних вищих навчальних закладах та наукових інституціях України. Окрім того, з метою побудови міжнародної професійної кар’єри випускники спеціальності також продовжують навчання у відомих європейських університетах.

Освітньо-кваліфікаційний рівень “БАКАЛАВР”

Термін підготовки денної форми навчання — 4 роки.

Освітньо-кваліфікаційний рівень “МАГІСТР”

Магістерська програма

Термін підготовки магістрів:
денної форми навчання — 1 рік 6 місяців.

 

Остання редакція: 01.07.16