Факультет економiки та управлiння

Спеціальності

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за такими спеціальностями і спеціалізаціями:

051 - Економіка (галузь знань - 05 "Соціальні та поведінкові науки")

  • спеціалізація "Національна економіка"
  • спеціалізація "Економіка підприємства"
  • спеціалізація "Економічна теорія"

073 - Менеджмент (галузь знань - 07 "Управління та адміністрування")

  • спеціалізація «Менеджмент промислових підприємств» 
  • спеціалізація «Менеджмент державних установ»

074 - Публічне управління та адміністрування (галузь знань - 07 "Управління та адміністрування")

  • спеціалізація "Муніципальне управління"

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (галузь знань - 07 "Управління та адміністрування")

  • спеціалізація "Підприємницька діяльність"

Термін підготовки бакалаврів:
денної форми навчання – 4 роки,
заочної форми навчання – 4 роки 2 місяці.

Остання редакція: 02.03.17