Факультет економiки та управлiння

Менеджмент малого бізнесу (спец. 073)

Cписок захищених дипломних робіт

Преамбула. Малий бізнес є невід’ємним сектором сучасної ринкової системи господарювання. Зростання його ролі і значення в структурі ринкової економіки впродовж останніх 20-30 років є глобальною тенденцією розвитку всіх без винятку індустріальних країн і цивілізованого суспільства в цілому. Проте в Україні, як свідчить офіційна статистика, рівень розвитку малого бізнесу залишається незадовільним.  Вітчизняні малі підприємства продовжують стикатися з суттєвими перешкодами власному розвитку як на рівні державної політики, так і на рівні ринкового середовища. Однією з таких перешкод залишаються серйозні кадрово-кваліфікаційні обмеження у розвитку малого бізнесу.

Мета магістерської програми “Менеджмент малого бізнесу” полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентних на сучасному ринку праці фахівців для сфери малого бізнесу, здатних успішно започатковувати власну справу, професійно вирішувати практичні проблеми управління малими підприємствами і забезпечувати їх сталий розвиток.

Основні завдання програми: програми є: розкриття закономірностей і особливостей розвитку малого бізнесу як сектора сучасної ринкової економіки;  ідентифікація особливостей реалізації функцій управління у сфері малого бізнесу; формування навичок застосування технології створення власного бізнесу, умінь розробки бізнес-плану і використання специфічних методів, прийомів та інструментів ефективного управління суб’єктами малого бізнесу.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Менеджмент малого бізнесу"

Остання редакція: 05.07.17