Факультет економiки та управлiння

Колективна наукова монографія "Антикризове управління національною економікою"11 Вересня 2017р.

Кафедра макроекономіки та державного управління презентує нову наукову монографію "Антикризове управління національною економікою".

У монографії вперше комплексно досліджено проблематику державного антикризового управління національною економікою. Розкрито методологію, методи та інструменти державного управління національною економікою. Авторами визначено особливості антикризового управління економікою України за умов макроекономічної нестабільності на основі оцінювання макроекономічних шоків та детермінант збалансованого економічного розвитку. Висвітлено трансформацію публічного сектору з урахуванням поглиблення реформ та європейської інтеграції. Обґрунтовано сучасні пріоритети антикризового управління.

Монографія виконана відповідно до НДР: «Модернізація державного антикризового управління національною економікою», «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України», «Макроекономічне планування та управління системою вищої освіти України: філософія і методологія».

 

 

Завантажити текст монографії.