Факультет економiки та управлiння

Радіонова Ірина Федорівна

Кафедра: Кафедра національної економіки та публічного управління
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

 • макрофінансове  регулювання;
 • макроекономічні основи фінансової безпеки держави;
 • макроекономічний аналіз національної економіки;
 • макроекономічна політика.

 

Освіта:

 • вища освіта - Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • аспірантура Державного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, захист кандидатської дисертації на тему «Системний підхід в дослідженні виробничих відносин соціалізму»;
 • докторантура Інституту економіки НАН України, захист докторської дисертації на тему «Суперечності системи економічних відносин» (1991).

Досвід:

 • з 2003 року - професор кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана;
 • з 2004 року – професором кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за сумісництвом);
 • проректор з наукової роботи та завідувач кафедри економічної теорії Університету економіки та права «КРОК»;
 • завідувач кафедри економічної теорії в Державному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова;

Серед додаткових видів діяльності - членство у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та редакційній колегії журналу «Економічний часопис» та збірнику наукових праць «Вчені записки Університету економіки та права «КРОК».

На кафедрі очолює сучасний науковий напрям - наукову школу «Методологія макроекономічного аналізу нестабільності національної економіки», результатом досліджень якої стали ґрунтовні розробки в галузі методології діагностики нестабільності, прогнозування та державного регулювання національної економіки.

 

Основні проекти:

 • науково-дослідний проект МОН України «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (з 2017);
 • «Практичні аспекти реалізації монетарної політики НБУ» (Національний банк України, 2017);
 • член редакційної колегії збірників «Економічний часопис ХХІ ст.»,«Вчені записки університету КРОК», «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова»;
 • отримувала гранти Міжнародного фонду «Відродження», програми TACIS, Інституту відкритого суспільства (Будапешт).

 

Основні розробки:

 • навчальні посібники «Макроекономіка: базовий курс» (2016), Макроекономічний аналіз національної економіки (2015), «Макроекономічна політика» (2013);
 • наукові монографії «Антикризове управління національною економікою» (2017),«Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки» (2017);
 • Методика оцінювання інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу національної економіки (свідоцтво авторського права, 2013).

 

Дисципліни:

 • Макроекономіка
 • Макроекономіка–2
 • Методологія наукових досліджень
 • Макроекономічні основи фінансової безпеки держави.

 

 Профіль Google Академія Радіонова Ірина Федорівна.