КНЕУ - Кулага Ірина Володимирівна

Факультет економiки та управлiння

Кулага Ірина Володимирівна

Кафедра: Кафедра політичної економії
Посада: доцент, заступник директора Інституту бізнес-освіти
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

 

У 1987 році закінчила фінансово-економічний факультет Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка та отримала кваліфікацію економіста. у 1999 році закінчила аспірантуру Київського національного економічного університету. У 2002 році захистила дисертацію по темі "Соціально-економічні чинники формування національного інвестиційного потенціалу України на етапі трансформування її економіки" та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Додаткова освіта та практичні навички: програма професійної підготовки бізнес-тренерів, Школа бізнес-тренерської майстерності, диплом бізнес-тренера SBTА (2011); Міжнародний тренінговий семінар Майкрософт для науково-педагогічного складу ВНЗ «Навчання з технологіями» (2014); Науково-практичний семінар для викладачів та вчених “Європейські кваліфікаційні рамки (ERK) та інструменти їх реалізації в програмі Horyzont 2020» (2014); Тренінговий курс "Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності" в рамках  грантового проекту Jean Monnet Fund «European of corporate social responsibility (CSR) business practices» (2014-2015); Тренінг для тренерів "Європейська модель регіонального розвитку" за грантовою програмою фонду Жана Моне (2015); Тренінг-курс «Інноваційні технології викладання дисципліни «Створення власного бізнесу» для викладачів університету в рамках проекту ЕС TEMPUS  «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців» (2015); Стажування “Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок” у WSIiU, м. Лодзь, Польща (2015); Тренінговий курс “Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх використання в навчальному процесі економічного університету” (2015-2016); Програма професійного розвитку викладачів вищої школи «Теорія і практика розвитку критичного мислення студентів»  (2017); Стажування у європейських університетах  за програмою «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід» (2017).

1999 – по нинішній час

Асистент (1999-2003), старший викладач (2003-2006), доцент (з 2006) кафедри політичної економії  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

2007 – по нинішній час

Заступник директора Інституту бізнес-освіти з методичної роботи КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

2009 – по нинішній час

Науковий співробітник Сектору  глобальних досліджень освітніх тенденцій  Інституту вищої освіти КНЕУ імені Вадима Гетьмана