Факультет економiки та управлiння

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»03 Грудня 2015р.

17-18 березня 2016 р. кафедрою менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» буде проводитися ІІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту». У рамках конференції, спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань  науки та освіти, буде проведено Круглий стіл на тему: "Вища освіта у ХХІ ст.: глобальні імперативи і сучасний стан в Україні", присвячений розгляду актуальних питань та обґрунтуванню законодавчо-регулятивних заходів, спрямованих на розбудову системи національної освіти та становлення економіки знань.