Факультет економiки та управлiння

Вийшов новий електронний номер газети «Економіст»

Державне та регіональне управління

Розкриваються предмет, метод та функції державного управління; сутність держави як форми організації суспільства; інституційні чинники, теорії, моделі і конституційні засади державного управління; сутність регіональної політики, функції, форми і методи державного управління різних сфер економіки і суспільної діяльності; проблеми ефективності й особливості антикризового державного управління. 

Остання редакція: 14.12.15

Публікаціі з предмету

  • Державне та регіональне управління (110 KB) Паспорт науки «Державне та регіональне управління» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування»). 23 Вересня 2015 р.
  • Державне та регіональне управління (618 KB) Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Державне та регіональне управління» (для бакалаврів за напрямом «Менеджмент» усіх форм навчання) 07 Вересня 2015 р.