Факультет економiки та управлiння

Державне та регіональне управління

Розкриваються предмет, метод та функції державного управління; сутність держави як форми організації суспільства; інституційні чинники, теорії, моделі і конституційні засади державного управління; сутність регіональної політики, функції, форми і методи державного управління різних сфер економіки і суспільної діяльності; проблеми ефективності й особливості антикризового державного управління. 

Остання редакція: 13.09.11

Публікаціі з предмету

  • Державне та регіональне управління (566.5 KB) Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Державне та регіональне управління» (для бакалаврів за напрямом «Менеджмент» усіх форм навчання) 30 Червня 2014 р.
  • Державне та регіональне управління (98 KB) Паспорт науки «Державне та регіональне управління» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування»). 30 Червня 2014 р.