КНЕУ - Колядич Олександр Іванович

Факультет економiки та управлiння

Колядич Олександр Іванович

Кафедра: Кафедра історії та теорії господарства
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 21 рік
Біографія:

Одержав освіту в Національному педагогічному університеті ім. М. П.Драгоманова в 1994 р. за спеціальністю  «Історія і методика виховної роботи». У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Інститути соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст.».