Факультет економiки та управлiння

17.05.2017 р. відбувся захист кандидатської дисертації на тему “Репутаційні ризики та їх вплив на економічну безпеку підприємства” Ковтун Віти Петрівни18 Травня 2017р.

17.05.2017 р. відбувся захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 – Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему “Репутаційні ризики та їх вплив на економічну безпеку підприємства (за матеріалами українських виробників безалкогольних напоїв” старшого викладача кафедри економіки підприємств - Ковтун Віти Петрівни.

Науковий керівник - доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємств Рєпіна Інна Миколаївна.

Офіційні опоненти:

- доктор економічних наук, професор Ляшенко Олександра Миколаївна – Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України

учений секретар;

- кандидат економічних наук, доцент

Літвінов Олександр Сергійович

Одеський національний економічний університет

доцент кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності.

Щиро вітаємо Віту Петрівну та її наукового керівника – Інну Миколаївну із успішним захистом кандидатської дисертації! Бажаємо подальшого натхнення і нових наукових досягнень!